Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2)

Рекорден брой удавени от началото на летния сезон

Рекорден брой удавени от началото на летния сезон

Южното Черноморие вече взе 8 жертви, хора загиват и в реки и неохраняеми водоизточници

Рекор­ден брой удавени в началото на сезона. Южното Чер­номорие вече взе 8 жер­тви, бие тревога Вести.бг. Пос­лед­ният случай е от преди дни, когато мър­тво въл­нение взе живота на младо момче на Север­ния плаж в Бур­гас.

Удавени вече има и в реките и неох­раняемите водоиз­точ­ници в страната. Именно на такива места стават огромен брой от инциден­тите – 80 %, инфор­мира „Нова телевизия”. Според екс­пер­тите 17 са опас­ните плажове по Чер­номорието заради мър­тво въл­нение. Най-рискови по южните брегове са ивиците на Иракли, север­ният на Обзор, Хар­маните край Созопол, Каваците, цен­т­рал­ният в Примор­ско, южният в Слън­чев бряг, ивиците в Ахтопол и Синеморец и двата плажа в…

Прочети още…

Още няма яснота за законопроекта за личната помощ за хората с увреждания

Още няма яснота за законопроекта за личната помощ за хората с увреждания

Поред­ната среща на социал­ния минис­тър Бисер Пет­ков с протес­тиращите майки на деца с увреж­дания завърши без яснота колко ще струва исканият закон за лич­ната помощ.

Въп­реки увереността на май­ките, че до вчера сут­ринта тряб­ваше да има финан­сови раз­чети, самите те раз­казаха, че работата продъл­жава и ако се наложи, изчис­ленията ще бъдат правени до днес, когато законоп­роек­тът трябва да бъде пред­с­тавен на заседание на Национал­ния съвет за интег­рация на хората с увреж­дания в МС. След като в петък стана…

Прочети още…

Безплатни прегледи за туберкулоза в цялата страна

Безплатни прегледи за туберкулоза в цялата страна

За втори път през 2018 г. ще се проведат без­п­латни прег­леди за тубер­кулоза в лечебни заведения за диаг­нос­тика и лечение на тубер­кулозата във всички облас­тни градове на страната, съобщи „Дарик радио”. Кам­панията „Сед­мица на отворените врати” ще продължи до 22 юни. Инициативата се осъщес­т­вява по Прог­рама „Подоб­ряване на устой­чивостта на Национал­ната прог­рама по тубер­кулоза” към Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването и е финан­сирана от Глобал­ния фонд за борба срещу СПИН, тубер­кулоза и малария…

Прочети още…

Борисов: Незабавно затваряне на външните граници на ЕС

Борисов: Незабавно затваряне на външните граници на ЕС

“Пред­лагаме незабавна превен­ция — зат­варяне на всички вън­шни граници на ЕС! Всеки един, който иска да влезе в ЕС – икономически имиг­рант, бягащ от война – трябва да отиде официално на КПП. Там да му се вземат отпечатъци, да го попитат къде отива и дали го искат там. Така правят в САЩ, в Авс­т­ралия. Европа я превър­нахме в раз­г­раден двор, това е груба грешка — дър­жавите да се ограж­дат вътре в Европа – това тор­пилира идеята на ЕС за свободно прид­виж­ване. Страните, които сме на първа линия –…

Прочети още…

Румен Радев даде висока оценка на БГ-председателството

Румен Радев даде висока оценка на БГ-председателството

Правителството показа кураж с избора на приоритета Западни Балкани, заяви държавният глава

Правител­с­т­вото показа кураж като избра много трудна тема като Запад­ните Бал­кани. Регионът е много крехък, няма гаран­ция за успех, но някой тряб­ваше да поеме отговор­ността и да посочи проб­лемите. Това каза президен­тът Румен Радев на Пленар­ната среща на Кон­ферен­цията на комисиите по европейски въп­роси на пар­ламен­тите на ЕС, предаде аген­ция „Фокус“.

Правител­с­т­вото успя да управ­лява днев­ния ред на…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...