Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Десетки хиляди се помолиха на “Света Богородица Всецарица“

Десетки хиляди се помолиха на “Света Богородица Всецарица“

Десетки хиляди се помолиха на “Света Богородица Всецарица“

Чудотворната икона беше изнесена вчера от патриаршеския храм „Свети Александър Невски”, за да бъде пренесена в Гигинския манастир “Св. Св. Козма и Дамян”

Чудот­вор­ната икона “Света Богородица Всецарица“ беше изнесена вчера от пат­риар­шес­кия храм „Свети Алек­сан­дър Нев­ски”, за да бъде пренесена в Гигин­с­кия манас­тир “Св. Св. Козма и Дамян“, където ще бъде съх­ранявана занап­ред, предаде бТВ.

Чудот­вор­ната икона беше внесена в пат­риар­шес­кия храм на Велика събота. Оттогава нес­пирен поток вяр­ващи, дошли от цялата страна, чакаха на дълги опашки, за да се помолят за здраве.

Иконата е осветена в Атон­с­кия манас­тир Ватопед, където се съх­ранява оригинал­ното чудот­ворно изоб­ражение. Тя е изог­рафисана през XIX в. и досега е помог­нала на много вяр­ващи да се излекуват дори от нелечими заболявания.

Две копия на иконата “Всецарица” са пренесени в Мос­ква. В пос­ледно време там ежед­невно стават много чудеса съг­ласно пис­мените свидетел­с­тва, изп­ращани в манас­тира “Ватопед” от деца, които са се лекували в Дет­с­кия онкологичен цен­тър в Мос­ква.

Всички вяр­ващи, които искат да се пок­лонят пред чудот­вор­ната икона “Света Богородица Всецарица“ и да се молят за изцеление, могат да го нап­равят в Гигин­с­кия манас­тир, близо до град Брез­ник.

Правос­лав­ната цър­ква почете вчера и паметта на Свети цар Борис-Михаил, който обявява хрис­тиян­с­т­вото за официална религия в Бъл­гария, въвежда и раз­п­рос­т­ранява бъл­гар­с­ката пис­меност.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...