Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Над 800 нелегални имигранти изведени от България за три месеца

Над 800 нелегални имигранти изведени от България за три месеца

Бор­бата с нелегал­ната миг­рация отбелязва своеоб­разен рекорд от началото на годината, след като за периода 01 януари — 30 март 2017 г. от Бъл­гария са изведени общо 812 незаконно пребиваващи чужди граж­дани, стана ясно от справка на Дирек­ция “Миг­рация“ на МВР, пуб­ликувана от БГНЕС. 179 миг­ран­тите са напус­нали доб­роволно страна със соб­с­т­вени сред­с­тва, а 54 са предадени на други държави-членки на ЕС, при изпъл­нение на процедурите за обратно връщане, съоб­разно Дъб­лин­с­кия рег­ламент. Над 500 от миг­ран­тите пък са изведени принудително или в изпъл­нение на прог­рами за доб­роволно връщане. Само през пос­лед­ната сед­мица на март от Бъл­гария са изведени 45 незаконно пребиваващи чуж­денци. За пър­вите три месеца на годината у нас са заловени 675 миг­ранти, а само през пос­лед­ната сед­мица — 68, което на прак­тика връща нивата на нелегал­ната миг­рация от периода преди 2013 г. Докато натис­кът по българо-турската граница да продъл­жава да е минимален, то ситуацията по българо-сръбската граница е раз­лична. За месеците — януари, фев­руари, март са заловени общо 1286 миг­ранти, които са се опитали да се прех­вър­лят от Бъл­гария в Сър­бия. 60% от нарушителите са от Афганис­тан. Към 30 март 2017 г. в цен­т­ровете от “зат­ворен тип“ на Дирек­ция “Миг­рация“ на МВР са нас­танени 591 миг­ранти.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие