Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Цветлин Йовчев: Позицията по ударите на САЩ трябваше да е по-внимателна

Цветлин Йовчев: Позицията по ударите на САЩ трябваше да е по-внимателна

Цветлин Йовчев: Позицията по ударите на САЩ трябваше да е по-внимателна

Страната ни се нуждае от нова отбранителна доктрина и нова доктрина за външната политика, заяви експертът по сигурността

Позицията на служеб­ното правител­с­тво по химичес­ката атака в Сирия и по въз­душ­ните атаки на САЩ тряб­ваше да бъде по-внимателна. Трябва да бъдем изк­лючително пред­паз­ливи, защото нямаме дос­татъчно инфор­мация. Това заяви в сут­реш­ния блок на БТВ бив­шият вът­решен минис­тър доц. Цвет­лин Йов­чев.

Когато говорим за зап­лахите от тероризъм, трябва да си даваме сметка, че основ­ната зап­лаха идва от салафит­с­кия джихад. Това е кон­цеп­цията за глобал­ния джихад, чиято цел е налагане на халифат – политическа сис­тема, при която общес­т­вените отношения се регулират от шериата“, обясни Цвет­лин Йов­чев. “Имаме цен­т­рализирано фор­мулиране на целите на Ислям­ска дър­жава и указания как да бъдат извър­шени, но нямаме цен­т­рализирано планиране на операциите. Ръковод­с­т­вото на ИД няма никаква пред­с­тава, че ще бъде проведен даден атен­тат. Но те после го припоз­нават и каз­ват, че стоят зад него“, каза Йов­чев.

Цвет­лин Йов­чев описа и профила на терориста: “Това са хора, които споделят салафит­с­кия ислям, започ­ват своята радикализация, пър­воначално всичко започва от някаква лична, пер­сонална драма. После се намират съмиш­леници. Виж­даме хора, които се радикализират на основата на материали, които виж­дат в интер­нет и това, което чуват в джамиите. Тези хора нямат пряка връзка с ръковод­с­т­вото на ИД.“

Според него, за да се стигне до терорис­тичен акт, трябва да са налице три пред­пос­тавки: социален кон­ф­ликт, висока степен на екс­т­ремизъм и висока степен на агресия. Цвет­лин Йов­чев посочи, че мюсюл­ман­с­ките общ­ности в много от запад­ноев­ропейс­ките страни не са добре интег­рирани.

Екс­пер­тът комен­тира и зап­лахите за Бъл­гария.

Миг­ран­т­с­кият натиск към Европа от Близ­кия Изток и Северна Африка ще продължи и ще бъде генератор на несигур­ност, е изводът на Цвет­лин Йов­чев. “А стратегията на Бъл­гария за национал­ната сигур­ност датира преди Араб­с­ката пролет от 2011 г. и е абсолютно неадек­ватна. Страната ни се нуж­дае от нова отб­ранителна док­т­рина и нова док­т­рина за вън­ш­ната политика“, каза още бив­шият вът­решен минис­тър и бивш шеф на ДАНС Цвет­лин Йов­чев.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие