Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) 2000 българчета стават жертва на насилие всяка година

2000 българчета стават жертва на насилие всяка година

2000 българчета стават жертва на насилие всяка година

Сред тях има и деца на възраст между 0 и 3 години

Повече от 200 бъл­гар­ски деца годишно стават жер­тва на сек­суално насилие, става ясно от Национал­ната прог­рама за превен­ция на насилието и злоупот­ребата с деца до 2020 г., предаде БГНЕС.

Годишно почти 2000 деца стават жер­тва на раз­лични форми на насилие у нас. Шокиращото е, че годишно около 5060 деца на въз­раст между 0 и 3 години стават жер­тва на насилие.  Освен на сек­суално насилие, децата стават жер­тва най-често на физическо насилие, както и на психическо насилие и на пренеб­рег­ване. През 2015 г. общо 1839 деца са станали жер­тви на насилие, а според мяс­тото на извър­ш­ване на прес­тъп­лението, това се е случ­вало: в семейс­т­вото – 1224 деца; в училището – 183 деца; на улицата – 206 деца; в специализирана инс­титуция – 23 деца; в приемно семейс­тво – 14 деца; в резиден­тна услуга – 89 деца; при близки и род­нини – 43 деца; на общес­т­вено място – 57 деца. “Изк­лючително важна е и ролята на училището, където детето прекарва голяма част от времето си. Често учителите са пър­вите, които могат да забележат сим­п­томите на преживяното насилие”, посоч­ват авторите на Национал­ната прог­рама за превен­цията и злоупот­ребата с деца. За да увеличи превен­цията срещу насилието и злоупот­реба с деца, дър­жавата планира да актуализира прав­ната рамка, да се съз­даде база данни за случаи на деца, жер­тви и извър­шители на насилие, да се повиши ефек­тив­ността на сис­темата за сиг­нализиране и спешно интер­вениране, както и да се осъщес­т­вява мониторинг върху работата по случаите на насилие над деца.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...