Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) ВАС отмени здравната карта на Москов

ВАС отмени здравната карта на Москов

Вър­хов­ният админис­т­ративен съд (ВАС) отмени Национал­ната здравна карта, реализирана по идея на бив­шия здравен минис­тър д-р Петър Мос­ков. Докумен­тът тряб­ваше да определи нуж­дата от лечебни заведения в отдел­ните райони на страната и на базата на резул­татите от него здрав­ната каса да редуцира договорите си с бол­ниците, предаде „Дарик”.

От Цен­търа за защита на правата в здравеопаз­ването посоч­ват, че кар­тата е отменена, защото не е била обнарод­вана в “Дър­жавен вес­т­ник“ и допъл­ват, че отмяната й премахва и най-съществените пречки за раз­витието на бъл­гар­с­кото здравеопаз­ване.

Национал­ната здравна карта бе атакувана в съда от Цен­търа за защита на правата в здравеопаз­ването и от Сдружението на час­т­ните бол­ници в Бъл­гария.

Правител­с­т­вото прие Национал­ната здравна карта през март 2016 г.

В документа беше посочено, че за гаран­тиране на дос­тъпа на населението до медицин­ски услуги в пър­вична медицин­ска помощ са необ­ходими най-малко 4886 общоп­рак­тикуващи лекари, което над­вишава нас­тоящия им брой. При анализа и планирането е изпол­з­ван еврос­тан­дар­тът — 1 личен лекар на 1500 души население, което определя недос­тиг от над 470 лични лекари.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие