Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерт към Борисов: В армията и службите за 28 години се случиха твърде много недомислия

Експерт към Борисов: В армията и службите за 28 години се случиха твърде много недомислия

Експерт към Борисов: В армията и службите за 28 години се случиха твърде много недомислия

Думите на премиера след КСНС са обида за българското офицерство, чийто път преминава през военни училища, каквито вие не сте завършил, категоричен е Чавдар Борачев

Гос­подин Борисов, преди време Ви изп­ратих чрез медиите отк­рито писмо „Царят е гол, гос­подин Борисов!“, касаещо добре поз­натия Ви въп­рос за досиетата на аген­тите на бъл­гар­с­кото военно разуз­наване — чужди граж­дани. Явно от висотата на пиедес­тала, на който се намирате, Вие счетохте под своето дос­тойн­с­тво да ми отговорите. А и не пред­п­риехте нищо, за да спрете крещящото нарушение на общоп­риз­нати общочовешки норми. Поради което Бъл­гария стана и ще си остане един­с­т­вената дър­жава, предала своята аген­тура. Как тогава днеш­ните специални служби да се борят с чуж­дото разуз­наване, с прес­тъп­ността в страната, с тероризма на наша земя?!“ Това се казва в отворено писмо до премиера Бойко Борисов, изп­ратено от бив­шия военен разуз­навач пол­ков­ник от резерва инж. Чав­дар Борачев до редак­цията на вес­т­ник „Земя“. Повод за реак­цията на екс­перта по национална сигур­ност станаха комен­тарите на Борисов след завър­ш­ването на КСНС при президента Румен Радев, който обяви пред медиите, че и той е „офицер, завър­шил такова училище“. Чав­дар Борачев задава и няколко въп­роса на министър-председателя: Офицер от какъв вид Въоръжени сили сте Вие, гос­подин Борисов — Сухопът­ните войски, Воен­новъз­душ­ните сили или Воен­номор­с­ките сили? Кое военно училище (така се под­раз­бира от Вашите думи) сте завър­шили Вие, гос­подин Борисов? Каква военна академия сте завър­шили Вие, гос­подин Борисов, за да имате самочув­с­т­вието на генерал от Въоръжените сили на Репуб­лика Бъл­гария? Смятате ли, че за един офицер, още повече за един генерал, е нор­мално да не прави раз­лика между „вид Въоръжени сили“ и „род войска“? „В Бъл­гария през пос­лед­ните 28 години се извър­шиха редица недомис­лия, без­закония и нап­раво прес­тъп­ления. Много от тях се извър­шиха по чисто политически причини и на политическа основа. Едно от тези недомис­лия и нарушение на Закона за Въоръжените сили е прис­вояването на висше офицер­ско звание „генерал“ на хора, които крещящо не отговарят на изис­к­ванията на този Закон. Всич­кото това е срам за бъл­гар­с­кото офицер­с­тво, срам за бъл­гар­с­ките генерали — онези, които са отдали целия свой съз­нателен живот в служба на Бъл­гария, на бъл­гар­с­ката армия, чийто офицер­ски път преминава през военни училища и военни академии. Такива, как­вито, Вие, Димо Гяуров, Атанас Атанасов… не сте завър­шили“, се казва още в отвореното писмо. Авторът на пис­мото, който е редовен автор на „Земя“ е завър­шил Военно-въздушна инженерна академия и Военна академия „Г.С.Раковски“, работил е дълги години в бъл­гар­с­кото военно разуз­наване. Чав­дар Борачев в тек­ста си под­чер­тава, че изразява свое соб­с­т­вено мнение и не ангажира с него общес­т­вените организации, в които членува.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие