Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Стойнев: ГЕРБ няма програма, търпят провал след провал

Стойнев: ГЕРБ няма програма, търпят провал след провал

Стойнев: ГЕРБ няма програма, търпят провал след провал

Където правител­с­т­вото бърка, е нор­мално от БСП да им показ­ваме греш­ките и да посоч­ваме алтер­натива. Пред­лагаме за обсъж­дане алтер­нативи, които да подоб­рят живота на бъл­гар­с­ките граж­дани. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев пред БНР. Той под­черта, че БСП е пос­ледователна и всичко, което е в предиз­бор­ната плат­форма, като Закона за храните, отпадане на т.нар. маловажен случай от Наказател­ния кодекс и кон­т­ролът над ЧСИ, намира законодателни инициативи. „Провалът на ГЕРБ във всички сек­тори е ясен. Правител­с­т­вото няма управ­лен­ска и законодателна прог­рама вече 2 месеца“, комен­тира той. По неговите думи е скан­дално пис­мото на начал­ника на кабинета на Борисов Румяна Бъч­варова, в което иска от админис­т­рацията „да им напише домаш­ното“. „Тази немощ на ГЕРБ е ясна. За нас сигур­ността както вън­шна, така и вът­решна, е ключова и това ще бъде една от основ­ните ни инициативи“, каза още народ­ният пред­с­тавител. Според социалиста граж­даните не се чув­с­т­ват сигурни и спокойни, най-вече в мал­ките населени места.

По повод идеята за преиз­чис­ляване на пен­сиите, Драгомир Стой­нев обясни, че левицата вече го е правила през 2008 г. „Един­с­т­вено и само ние сме го правили и означава преиз­чис­ляване на всички пен­сии. Защото има огромна нес­п­равед­ливост – хора, които имат еднакъв стаж и принос към осигурител­ната сис­тема, да получават раз­лични пен­сии. Това го дъл­жим на бъл­гар­с­ките пен­сионери, при положение, че над 60% са хората, които живеят под границата на бед­ност за 2017 г.“, уточни той. Според него приоритетите са ключови за едно управ­ление и сред­с­тва винаги ще се намерят. „Не може да има 2 млрд. лв. за саниране, а да няма 400 млн. лв. за преиз­чис­ляване на пен­сиите. Още повече правител­с­т­вото се хвали с огромен излишък от приб­лизително над 2 млрд. лв.“, посочи той. Стой­нев припомни, че това е обещание на БСП и ще бъде пос­тавяно на дневен ред. „Хората трябва да знаят, че когато ГЕРБ и пат­риотите обещават 300 лв. минимална пен­сия, това означава 180 лв. или мак­симум 200 лв. Те излъгаха бъл­гар­с­ките граж­дани“, акцен­тира народ­ният пред­с­тавител.

България

Икономика

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...