Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерти: Правят се залагания кога ще е следващото отвличане

Експерти: Правят се залагания кога ще е следващото отвличане

Правят се залагания кога ще е след­ващото отв­личане. Това бе изводът на екс­пер­тите проф. Николай Радулов и д-р Тихомир Стой­чев, които анализираха отв­личанто на Адриан и дейс­т­вията на МВР в ефира на БТВ. “Трудно е да се каже как се е справило МВР. Бащата отказ­ваше да работи с раз­с­лед­ващите откакто се раз­бра, че става дума за отв­личане. В миналото, преди да бъдат хванати “Наг­лите“, при всяко даване на откуп МВР опит­ваше неус­пешно да хване извър­шителите. Вероятно заради това бащата е искал сам да си уреди въп­роса“, заяви екс­пер­тът по национална сигур­ност и бивш сек­ретар на МВР проф. Николай Радулов. Той посочи още, че със сигур­ност похитителите са му казали да не кон­так­тува с МВР, а фак­тът, че са изпол­з­вали есемеси значи, че е по-трудно да се прос­леди комуникацията. Според д-р Тихомир Стой­чев, екс­перт по сигур­ността и преподавател в НБУ, който е бивш дирек­тор на ЦСБОП, трябва да раз­делим нещата на две — какво прави МВР извън кам­паниите и защо върви след събитията. „Трябва да видим как се извър­шва планирането. Една голяма част от “Наг­лите“ не получиха въз­мез­дие. Къде отидоха всички пари, които бяха съб­рани при предиш­ните отв­личания? Трябва да си дадем сметка, че много терорис­тични организации въз­ник­ват с такива сред­с­тва. В такива случаи е важно да се работи по горещи следи“, посочи Тихомир Стой­чев. „Сега имаме едно отв­личане, което е съв­сем модела на “Наг­лите“, комен­тира от своя страна в ефира на Нова телевизия Тихомир Без­лов от Цен­търа за изс­лед­ване на демок­рацията. Без­лов посочи, че, ако сумите, за които се говори, са верни, те се движат в диапазона на тези при отв­личанията от “Наг­лите“. Анализаторът определи като проб­лем лип­сата на официални изяв­ления от страна на МВР и Прокуратурата.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...