Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 119, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68664 BGN1 GBP = 2.23984 BGN1 CHF = 1.6897 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП към възрастните хора: Вие сте строителите на България

БСП към възрастните хора: Вие сте строителите на България

БСП към възрастните хора: Вие сте строителите на България

Няма да спрем да се борим за преизчисляването на всички пенсии, заяви Корнелия Нинова

Скъпи родители, в Деня на въз­рас­т­ните хора приемете уважението и обичта ни за това, че вие сте строителите на Бъл­гария. През вашата младост, с вашия труд, с вашия ентусиазъм, с енер­гия и обич към отечес­т­вото, сте изг­радили и икономика, и земеделие, и образование, и кул­тура, за което сме ви приз­нателни и никога няма да заб­равим.” Това заяви в дома за въз­рас­тни хора “Гер­гана“ във Варна лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.

Раз­бира се, политиците в такива дни трябва са кажем дали на дела изпъл­няваме това уважение. Законът за въз­рас­т­ните хора, който БСП изработи, вече е внесен в пар­ламента и другата сед­мица ще се раз­г­леда. С този закон не само на думи, но и с дейс­т­вия доказ­ваме, че сме заг­рижени, че искаме да ви съз­дадем условия днес, на вашата въз­раст да живеете пъл­ноценно, да имате социални кон­такти. Няма да спрем да се борим за преиз­чис­ляване на всички пен­сии. Това ще доведе до увеличаване на пен­сиите с между 20 и 30 %. Ще продъл­жим да се борим за вас”, заяви също лидерът на БСП в дома за въз­рас­тни хора.

Бъдете здрави, дано усещате уважението на общес­т­вото, обичта на близ­ките си хора, нашите ги имате”, пожела Кор­нелия Нинова на хората от дома.

От името на БСП бе нап­равено дарение за нуж­дите на дома за въз­рас­тни хора на стой­ност 2000 лв.

Лидер­ката на левицата: Пътувайки в селата виж­дам, че живеем в две Бъл­гарии

Уверих се за сетен път, пътувайки в селата на община Вълчи дол,  че живеем в две Бъл­гарии. Едната — на лъс­кавите кабинети и скъпите коли и нат­руфени приказки на политиците и тази — истин­с­ката, в която няма пътища, няма линейка, няма лекар и аптека, а има мъка, страх и апатия.“ Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова във Вълчи дол, където бе да под­к­репи кан­дидата за кмет Люд­мила Пет­кова.

И вчера чухме от управ­ляващите за икономически рас­теж, за преборена кон­т­рабанда, за излишъци в бюджета. Това е България-та на Бойко Борисов, а другата — на Илияна от село Стефан Кара­джа — многодетна бъл­гар­ска майка, която ме пос­реща пред къщата си и плаче, че няма с какво да нах­рани децата си. Това са двете Бъл­гарии и ние сме тук, за да ви кажем, че  всеки един от вас е точно тол­кова важен, кол­кото бъл­гарите в големия град. Да имаш лекар на село е точно тол­кова важно, кол­кото са големите бол­ници в столицата. Да има пътища между селата е точно тол­кова важно, кол­кото да се строят магис­т­рали”, заяви лидерът на БСП.

Виж­дам на много места, че заради бед­ност ви е обзело отчаяние, страх, без­раз­личие и апатия. Не вяр­вате на никого, знам го. Всеки ден съм сред вас и знам, че 27 години хора от пар­тии от всички цветове са ви лъгали, че ще нап­равят нещо за вас, а са работили за себе се. Опитайте се, кол­кото и да ви е трудно да преодолеете това недоверие. Преодолейте страха си, че ще ви мач­кат, че ще знаят как сте гласували”, под­черта Кор­нелия Нинова. По думите й ако народът не вземе съд­бата си в свои ръце, ако не прояви смелост и сила, тази агония ще продъл­жава. „Не поз­волявайте на никой политик да ви държи в под­чинение, след като ви е докарал до просешка тояга. Никоя пар­тия сама, никой кмет сам, без под­к­репата на народа си, няма да успее да промени нещата“, каза още лидерът на БСП.

България

Икономика

1000 лв. “Гражданска отговорност“ за джигитите на пътя

1000 лв. “Граж­дан­ска отговор­ност“ за джигитите на пътя

Драс­тично увеличение на задъл­жител­ната зас­т­раховка “Граж­дан­ска отговор­ност“ за нарушителите на пътя пред­вижда проек­тът за въвеж­дането на сис…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Хър­ватия срази Нигерия и оглави група D

Хър­ватия срази Нигерия с 2:0 в пър­вия и за двата тима мач група D на светов­ното пър­вен­с­тво по фут­бол в Русия. В 32-ата минута Етебо си в…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Брюксел ни реже 15 % от парите по селската програма след 20121 г.

Брюк­сел ни реже 15 % от парите по сел­с­ката прог­рама след 20121 г.

Еврокосията безпомощна да предотврати изкуственото раздробяване на земеделски стопанства и записването им на името на фиктивни млади фермери...

Прочети още:

Loading...