Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Левицата: ГЕРБ феодализира цели региони на страната

Левицата: ГЕРБ феодализира цели региони на страната

За 10 месеца управляващите разпределиха непрозрачно 10 милиарда лева, обяви депутата Жельо Бойчев

Мотивите по вота на недоверие ще бъдат внесени на 17-и януари, както обявихме. В момента се работи по тях.  Темата коруп­ция обаче, е огромна. Дейс­т­вията на третото правител­с­тво на Борисов дава изк­лючително основание за такъв вот. Под­хож­даме сериозно към темата, син­тезирането и обоб­щаването на мотивите”. Това каза зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Жельо Бой­чев пред БНТ. Той бе категоричен, че сме свидетели  на неп­равомерно кон­цен­т­риране на финан­совия ресурс в страната. Бой­чев  припомни, че правител­с­т­вото на Борисов, за почти десет месеца управ­ление, е провело процедури за около 10 млрд. лв. в условия, ограничаващи кон­курен­цията. „Свидетели сме на кон­цен­т­риране на финан­сов ресурс в много ограничен брой ком­пании. В цели сек­тори е така”, каза още народ­ният пред­с­тавител. Той заяви, че тази кон­цен­т­рация на някои места преминава във феодализация. „Така е в Хас­ково, Доб­рич, Велико Тър­ново”, добави още Бой­чев. „Няма как да пропус­нем здравеопаз­ването, раз­ход­ването на сред­с­т­вата там, въп­росите, свър­зани с кон­т­рабан­дата и ощетяването на бюджета.  Ситуацията в страната е ужасяваща и трябва да се вземат мерки, за да бъде преборена коруп­цията”, категоричен бе Жельо Бой­чев.

Социалис­тът заяви, че елек­т­рон­ните услуги са една от пред­пос­тав­ките за намаляване на коруп­цията, защото се ограничава въз­мож­ността за пряк кон­такт между граж­даните и този, който осигурява услугата. „Спирането на изтичането на сред­с­т­вата в здравеопаз­ването също минава през елек­т­рон­ните услуги”, каза още той. Бой­чев припомни, че БСП е поис­кала дебат и разис­к­ване в пар­ламента за елек­т­рон­ното управ­ление. „За него са дадени 200 млн. лв., но няма никакъв резул­тат”, категоричен бе той .

Народ­ният пред­с­тавител каза още, че ако ветото на президента бъде отх­вър­лено, ще бъде интересно да се види, с кои други гласове, освен на ГЕРБ и пат­риотите, ще бъде нап­равено това, за да се нап­равят изводът — крепи ли се правител­с­т­вото на зависимости и интереси.  „Отново сме свидетели на сделка около властта. Затова антикоруп­цион­ният закон е много важен за управ­ляващите, за да могат те да кон­т­ролират, включително и народни пред­с­тавители, които под­к­репят правител­с­т­вото на Борисов”, добави социалис­тът.  

Днес е ден с 9 протеста и не бива проб­лемите на граж­даните да се замитат заради старта на европ­ред­седател­с­т­вото. Имаме фасада на дър­жав­ност и инс­титуции, които не могат да свър­шат своята работа, защото хората, които работят там, са некадърни, наз­начени без кон­курс. Те работят против интересите на страната”. Това каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Драгомир Стой­нев пред БТВ. Той добави, че се гот­вят протести в здравеопаз­ването, а образованието е сринато, дър­жавата не може да осигури сигур­ността на своите граж­дани. „Раз­падът в цялата сис­тема е огромен и вот на недоверие по темата коруп­ция е изк­лючително важен. Хората се сблъс­к­ват с коруп­цията още от раж­дането си”, категоричен бе Драгомир Стой­нев. Той заяви още, че вотът на недоверие цели да покаже на бъл­гар­с­ките граж­дани, че има алтер­натива на това управ­ление, която да реши тези проб­леми. Ако в Бъл­гария има икономически рас­теж, как той дос­тига до обик­новените хора, които стават все по-бедни”, попита народ­ният пред­с­тавител.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...