Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Скандал! Цачева обеща на Брюксел Истанбулската конвенция да бъде приета

Скандал! Цачева обеща на Брюксел Истанбулската конвенция да бъде приета

Скандал! Цачева обеща на Брюксел Истанбулската конвенция да бъде приета

“Бъл­гария ще ратифицира Истан­бул­с­ката кон­вен­ция“.

Тази категорична позиция изрази минис­търът на правосъдието Цецка Цачева по време на изс­луш­ването си в Европар­ламента.

Въп­реки, че дебатът в бъл­гар­с­кия пар­ламент още не е започ­нал, въп­реки раз­делението на общес­т­вото по този въп­рос, Цачева вече рапор­тува в Брюк­сел, че ще ратифицираме кон­вен­цията. И дори изрази очак­ването си кон­вен­цията спешно да бъде внесена и обсъдена в Народ­ното съб­рание.

Минис­т­рите на правосъдието Цецка Цачева и на вът­реш­ните работи Вален­тин Радев пред­с­тавиха днес приоритетите на Бъл­гария като пред­седател на Съвета на ЕС пред евродепутатите от комисията по граж­дан­ски права, правосъдие и вът­решен ред.

 Минис­тър Цачева заяви, че граж­даните на ЕС очак­ват европейс­ката прокуратура да заработи въз­можно най-бързо, защото ще дейс­тва срещу прането на пари — основен проб­лем в бор­бата с тероризма и организираната прес­тъп­ност. Тя добави, че Бъл­гария ще ратифицира Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, а национал­ният дебат по този въп­рос пос­тави в рам­ките на свободата на словото.

Пред жур­налисти по-късно минис­тър Цачева изрази удов­лет­ворение от изс­луш­ването. Не усетих негативно отношение, всички искаме кон­к­ретни решения в интерес на граж­даните на ЕС, добави тя.

Изненада ме, че имаше много кон­к­ретни въп­роси, комен­тира минис­тър Радев. Евродепутатите много добре са видели и раз­б­рали нашите приоритети — те са общи за ЕС. Според мен всички бяха доб­ронамерени, добави той

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...