Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) ВМРО поиска легитимен превод на текстовете на конвенцията

ВМРО поиска легитимен превод на текстовете на конвенцията

ВМРО поиска легитимен превод на текстовете на конвенцията

ВМРО поиска да се нап­рави легитимен превод на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция и едва тогава Кон­с­титуцион­ният съд да даде ход на делото. Ние от ВМРО – Бъл­гар­ско национално движение припом­няме, че именно несъс­тоятел­ността на бъл­гар­с­кия превод беше изпол­з­вана като мотив в основ­ната битка на под­дръж­ниците на Кон­вен­цията на Съвета на Европа за превен­ция и борба с насилието над жени и домаш­ното насилие, извес­тна като Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, се казва в съоб­щението на вой­водите. Именно ман­датоносителят – ПП ГЕРБ, още в началото на годината, след гласуването на 3 януари на документа в МС, изрази своите притес­нения, че проб­лемът в нераз­бирането на тек­ста идва от некорек­т­ния превод и заяви, че ще поиска официален такъв от Съвета на Европа, заявяват още от ВМРО. Според ВМРО, до този момент обаче, вече месец и половина по-късно, такъв няма. От ВМРО питат по кой текст Кон­с­титуцион­ният съд на Репуб­лика Бъл­гария ще нап­рави своето тъл­кувателно решение – по бъл­гар­с­кия, обявен от ПП ГЕРБ за несъс­тоятелен, или по анг­лийс­кия и/или френ­с­кия, на които е под­писана кон­вен­цията, и които са официални по силата на меж­дународ­ното право. От ВМРОБНД призовават кон­с­титуцион­ните съдии да не дават ход на делото, преди да бъде изчис­тен въп­росът с легитим­ността на тек­ста на Кон­вен­цията.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...