Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Повече от три четвърти от българите не вярват, че се бори корупцията

Повече от три четвърти от българите не вярват, че се бори корупцията

Дори гласувалите за управляващата коалиция на последните парламентарни избори не виждат ефективни стъпки.

78 % от бъл­гарите смятат, че не се прави дос­татъчно за да бъде преборена коруп­цията. Те не намират усилията за намаляване на коруп­цията за съраз­мерни на самия феномен, сочи национално пред­с­тавително проуч­ване на аген­ция АФИС, проведено между 8 и 12 фев­руари “лице в лице“ в домовете на 1010 бъл­гари над 18-годишна въз­раст.

Дан­ните сочат, че само 13 % от анкетираните мис­лят, че се прави дос­татъчно, за да се пребори коруп­цията. Останалата част от запитаните се зат­руд­няват да дадат отговор. От АФИС акцен­тират, че темата е специфична с това, че на прак­тика управ­ляващите трябва да се борят с явлението сред самите тях. Сред споменатите 78 %, които смятат, че се прави недос­татъчно, преоб­ладава по-рязката модал­ност — прави се “съв­сем недос­татъчно“ отговарят 47 %, а само 31 % са по-умерени в прецен­ката си: “прави се като цяло недос­татъчно“. Аналогично тези, които са отговорили в другата край­ност, раз­п­ределението е след­ното – 3 % са на мнение, че правеното е “съв­сем дос­татъчно“, а 10 % смятат, че усилията са “донякъде дос­татъчни“. АФИС изтък­ват, че въп­росът за вината априори ерозира доверието в управ­ляващите. Дори гласувалите за управ­ляващата коалиция на пос­лед­ните пар­ламен­тарни избори не виж­дат ефек­тивни стъпки. 66 % от под­к­репилите ГЕРБ смятат, че се прави недос­татъчно, а на обрат­ното мнение са 24 %.

При пред­почелите “Обединените пат­риоти“ на пос­лед­ните избори раз­п­ределението е аналогично – 71 % не мис­лят, че се прави дос­татъчно, а 17 %, че работата по въп­роса е дос­татъчна. Рет­рос­пек­тив­ните данни на предишни изс­лед­вания на АФИС показ­ват, че през 2016 г. само около 8 % са посоч­вали коруп­цията сред двата най-важни въп­роса за Бъл­гария. От края на 2017-а обаче този дял “скача“ на около 20 %, а в месеците след мар­тен­с­ките избори миналата година вече се колебае между 22 и 27 %. Почти половината от пъл­нолет­ното население – 49 %, са на мнение, че злоупот­ребата с пуб­лич­ната власт за лични цели нарас­тва. Обрат­ната оценка, че намалява, дават едва 9 %. При срав­нение с днеш­ното ниво на коруп­цията с миналото, 41 % от хората оценяват, че тя е най-разпространена сега. По мнение на други 10 % неин връх са били пър­вите години след приемането на Бъл­гария в ЕС.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие