Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП номинира шеф на комисията „Антикорупция”

БСП номинира шеф на комисията „Антикорупция”

БСП номинира шеф на комисията „Антикорупция”

Кандидатът е Николай Николов – доктор по право, експерт и автор на книги по предотвратяване на конфликт на интереси

БСП пред­лага Николай Николов да оглави антикоруп­цион­ния орган. Социалис­тите внасят пред­ложението в пар­ламента, съобщи зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Жельо Бой­чев.

Той заяви, че решението е взето на общо съб­рание на групата.

Бой­чев пред­с­тави кан­дидатурата на Николай Николов и поясни, че той е бил член на Комисията за предот­в­ратяване на кон­ф­ликт на интереси. „За всич­ките тези години няма никакви съм­нения относно неговите професионални дейс­т­вия и качес­тва. Името му никога не е било забър­к­вано в скан­дали“, комен­тира Бой­чев.

Николай Николов е роден на 27 април 1972 г. в Ловеч. Завър­шва сред­ното си образование в СОУ “Тодор Кир­ков“ в Ловеч и висше — право с отличие в Софийс­кия универ­ситет през 1995 г. Работил като стажант-съдия в Ловеш­кия окръжен съд, като юрис­кон­султ в Община Ловеч, адвокат. Член е на комисията “Пет­канов“ за установяване имущес­тво, добито от прес­тъпна дей­ност. Учредител на Бъл­гар­ска социалис­тическа младеж и първи пред­седател на организацията в Ловеч от 1995 до 2000 г. Общин­ски съвет­ник, избиран три пос­ледователни ман­дата. Дъл­гогодишен пред­седател на Пос­тоян­ната комисия по правни въп­роси, мес­тно самоуп­рав­ление и общес­т­вен ред в Община Ловеч. Семеен, с едно дете. Членувал е в комисията „Куш­лев” за отнемане на незаконно придобито имущес­тво и в Комисията за предот­в­ратяване кон­ф­ликт на интереси, бил е член на Прав­ния съвет към президента на репуб­ликата.

Според него най-важните качес­тва, които трябва да притежава пред­седателят на органа, е да не се под­дава на натиск. „Николай Николов е показал това през годините в досегаш­ната си работа“, заяви Бой­чев.

Николай Николов е док­тор по право с дисер­тация, свър­зана с бор­бата с коруп­цията и предот­в­ратяването на кон­ф­ликта на интереси, автор е на редица статии и книги по темата.

ГЕРБ са внесли тайно кан­дидатурата на Пламен Геор­гиев, шеф на КОМПИ, за пред­седател на новия антикоруп­ционен орган, научи „Епицен­тър”. Според запоз­нати тази кан­дидатура е кон­сул­тирана с коалицион­ните пар­т­ньори на ГЕРБ във властта — Обединените пат­риоти, и ще бъда под­к­репена от тях при гласуването в пленар­ната зала.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...