Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Бедствено положение в Брегово, след като Тимок преля

Бедствено положение в Брегово, след като Тимок преля

Бедствено положение в Брегово, след като Тимок преля

Бед­с­т­вено положение е обявено в община Брегово заради пъл­новодието на река Тимок и обил­ното снеготопене. Влас­тите са свикали Кризисен щаб, на който е било взето това решение, съобщи „Нова телевизия”. Заповедта е заради провеж­дането на аварийно-възстановителни работи, за да се ограничат пос­лед­с­т­вията от скъсана дига в района на село Иново, вслед­с­т­вие на услож­нена хид­рометеорологична обс­тановка — валежи от дъжд и интен­зивно снеготопене и повишени нива на вод­ните басейни и водос­борите на реките. Големи количес­тва вода са стиг­нали до защит­ните съоръжения. По данни на мес­т­ната власт, остава още 2030 см, за да прелеят дигите. На място са прис­тиг­нали екипи на пожар­ната, а влас­тите очак­ват и тех­ника от Видин. Ако водите продъл­жат да прииж­дат най-застрашените хора ще бъдат евакуирани. Има и голяма вероят­ност от екологична катас­т­рофа, за което са сезирани РИОСВ-Монтана, МОСВ, ВиК и Басей­нова дирек­ция. Засега все още няма реална опас­ност за хората в община Брегово. Въп­реки това близо 7 хиляди дка в общината са залети. Кметът на Брегово се притес­нява, че р. Тимок, която идва от Сър­бия може да е замър­сена от тежки метали от мини „Бор” в съсед­с­ката страна, които не работят отдавна. Облас­т­ният управител на Видин Албена Геор­гиева заяви, че опас­ност по отношение на питей­ната вода и замър­сяването за населението няма. От Регионал­ната здравна инс­пек­ция във Видин ще вземат проби от водата, но според тях няма опас­ност от замър­сяване. Въп­реки това реката остава под наб­людение, защото е само на 30 см от дигите. Обявиха бед­с­т­вено положение и в села Иново, предуп­реди Аген­ция КРОСС. Район­ното управ­ление към ОДМВР — Видин, със съдейс­т­вието на сек­тор „Пътна полиция“ ще организира предос­тавяне на своев­ременна инфор­мация за със­тоянието на път­ната мрежа на територията на кмет­с­тво Иново и при необ­ходимост ще ограничи дос­тъпа на граж­дани до засег­натите от навод­нението учас­тъци.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...