Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Общопрактикуващите лекари обмислят национален протест

Общопрактикуващите лекари обмислят национален протест

Общопрактикуващите лекари обмислят национален протест

Лич­ните лекари обмис­лят национален протест, ако негатив­ното отношение на Здрав­ното минис­тер­с­тво към тях продължи, предуп­реди пред­седателят на Сдружението на общоп­рак­тикуващите лекари в Плов­див д-р Алек­сан­дър Калайджиев, цитиран от Здраве.нет. Комен­тарът му бе по повод поред­ното забавяне на парите на общоп­рак­тикуващите лекари за обс­луж­ването на пен­сионерите, за което те съоб­щиха в отворено писмо преди дни. За проб­лема алар­мираха и от БЛС и призоваха тази прак­тика да се прек­рати. Медиците все още не са получили раз­ликата в пот­ребител­с­ката такса за декем­ври и януари, както и сред­с­т­вата за вак­синоп­рофилак­тика за януари. Според нор­матив­ната база въз­рас­т­ните хора плащат за всяко посещение при лич­ните си лекари по левче. Раз­ликата до 2.90 се поема от дър­жавата. В пос­лед­ните месеци обаче тя не се изп­лаща редовно. Проб­лемът, за който говорим, се влачи с годините и забавянията продъл­жават. Това е показателно за отношението на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването и Здрав­ната каса към общоп­рак­тикуващите лекари. Провели сме тол­кова срещи с техни пред­с­тавители, но ако трябва да бъда чес­тен, с една стена по-лесно ще се раз­берем, откол­кото с тях и нито един наш проб­лем не намира решение. Положението в добол­нич­ната помощ се влошава и ако не се вземат мерки, ще се стигне до протести, категоричен бе д-р Алек­сан­дър Калайджиев.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...