Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Изтеглянето на държавата от важни за сигурността сектори е голяма грешка Нинова:

Корнелия Нинова: Изтеглянето на държавата от важни за сигурността сектори е голяма грешка Нинова:

Корнелия Нинова: Изтеглянето на държавата от важни за сигурността сектори е голяма грешка Нинова:

Дой­дохме в Брегово, най-напред да помог­нем на хората, да знаят, че не са изос­тавени. Дос­тавихме минерална вода, ще дарим пари на пос­т­радалите семейс­тва. След това, заедно с кмета и общин­с­ките съвет­ници, ще раз­говаряме как да помог­нем да се реши проб­лемът с навод­ненията дъл­гос­рочно, защото това не се случва за първи път. Ще нас­тояваме и в пар­ламента, и пред правител­с­т­вото дър­жавата да си поеме ролята, а не да прех­върля всичко на кметовете, които нямат сред­с­тва да под­дър­жат реч­ните корита и язовирите, заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в Брегово, на дигата на р. Тимок, съоб­щиха от пар­тията. Нинова припомни, че преди три години левицата е пред­лагала единен дър­жавен орган да поеме управ­лението и кон­т­рола. Не ни чуха. Тази инф­рас­т­рук­тура е стратегическа за национал­ната сигур­ност и сигур­ността на населението. Както в енер­гий­ната сис­тема, така и тук, ролята на дър­жавата е ключова. Изтег­лянето на дър­жавата от важни за сигур­ността сек­тори, което нап­равиха правител­с­т­вата на Борисов, е голяма грешка, категорична бе тя. Нинова припомни, че пос­лед­ното такова е решението за час­т­ната охранителна дей­ност. Колко аргументи им дадохме в пар­ламента да не го правят — пак не чуха. Но най-силният аргумент е животът тук по селата в Северозапада. Почти няма необирана къща. Бед­нотия е. И ти да караш тези хора да си плащат за час­тна охрана е тежка абдикация на дър­жавата от основ­ните й фун­к­ции. Ето затова не изпъл­ниха предиз­бор­ното си обещание във всяко село да има полицай — за да си плащат хората. Рушат дър­жав­ността и е време да спрат с тази ароган­т­ност и самодос­татъч­ност и да си отворят очите и ушите за разума и за аргумен­тите на опозицията, а и не само на нея, заяви още лидерът на опозицията. Заедно с пред­седателя на БСП Кор­нелия Нинова в Брегово бяха и народни пред­с­тавители от левицата, членове на ИБ на пар­тията, облас­т­ният пред­седател на БСП, комен­тира БГНЕС.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...