Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Градушка опустоши Врачанско и Плевенско

Градушка опустоши Врачанско и Плевенско

Градушка опустоши Врачанско и Плевенско

Остава бедственото положение в община Бяла Слатина

Силна градушка опус­тоши Бяла Слатина, съобщи Би Ти Ви.

Гръмотевич­ната буря със силен вятър и градушка се раз­рази следобед в сряда на територията на област Враца, в района на община Бяла Слатина, съоб­щиха от МВР. В оператив­ния цен­тър на пожар­ната служба са получени около 20 сиг­нала за пад­нали дър­вета, елек­т­рически стъл­бове и пок­риви. Екипите на “Пожарна безопас­ност и защита на населението“ извър­ш­ват дей­ности по отс­т­раняване на пос­лед­с­т­вията. Обс­танов­ката се нор­мализира. На сним­ките от зрители се виж­дат пречупени клони на дър­вета, преобър­нати маси, столове и чадъри на заведения.Пътят Кнежа – Плевен е зат­ворен заради пад­нало дърво върху ТИР. Изпол­з­ваше се обходен мар­ш­рут през Бреница, инфор­мираха очевидци.

Градуш­ката там е била с раз­мерите на топки за голф и е продъл­жила половин час. Градушка кол­кото орех е пад­нала и в град Тръс­теник, обл. Плевен. Гръмотевич­ната буря със силен вятър и градушка засегна по-късно и община Плевен. В регионал­ната дирек­ция на пожар­ната бяха получени повече от 70 сиг­нала за пад­нали дър­вета, елек­т­рически стъл­бове и пок­риви. Бяха мобилизирани всички екипи на пожар­ната в раз­лични дей­ности за отс­т­раняване на пос­лед­с­т­вията.

Остава бед­с­т­веното положение в община Бяла Слатина. Ураган­ният вятър и градуш­ката с големина на орех са нанесли много поражения както по инф­рас­т­рук­турата, така и по домовете на хората. Десетки къщи са без пок­риви, няколко елек­т­рически стъл­бове са пречупени, вековни дър­вета са изт­ръг­нати с корените, улиците са зад­ръс­тени с нападали клони. Жителите на града раз­казаха, че над къщите им минало истин­ско тор­надо, което вдиг­нало във въз­духа керемиди и дори цели пок­риви. Хората бър­зат да набавят материали за ремонта и се оплак­ват, че цените на керемидите и капаците са се повишили, заради тър­сенето.

Зам.-кметът на Бяла Слатина Тихомир Трифонов уточни, че най-много са щетите по елек­т­роп­ренос­ната мрежа, до снощи във всички села беше въз­с­тановено зах­ран­ването, но има доста обекти в града, висят жици и всичко това трябва да се обходи, за да се въз­с­тановят щетите и да се нор­мализира ситуацията. От съседни на Бяла Слатина общини вече са пред­ложили помощ за раз­чис­т­ването, защото пораженията по инф­рас­т­рук­турата са много големи. Вчера в общината е започ­нала оценка на щетите, за да се кан­дидат­с­тва за помощ от дър­жавата.

България

Икономика

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...