Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Министър Кирил Ананиев: Тези хора са лъгани с години, нормално е да не вярват

Министър Кирил Ананиев: Тези хора са лъгани с години, нормално е да не вярват

Министър Кирил Ананиев: Тези хора са лъгани с години, нормално е да не вярват

Тези бол­ници в продъл­жение на 13 и повече години се водят към фалит. Голяма част от тези хора, които работят в Ловеч и Враца, работят през по-големия период от тези 13 години там и са свидетели на всички порочни прак­тики, свър­зани с общес­т­вените поръчки за лекар­с­тва, медикаменти, медицин­ски изделия, апаратура, тех­ника, заяви пред „Нова телевизия” минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев. Припом­няме, при посещението на заместник-здравния минис­тър Жени Начева във врачан­с­ката бол­ница в понедел­ник се стигна до ескалация на нап­режението, като дори по нея бяха хвър­лени яйца от страна на пер­сонала.

Тези хора наис­тина не вяр­ват на дър­жавата, но след като не вяр­ват, защо тогава не излязоха на протест, попита Ананиев. По думите му злоупот­ребите в двете лечебни заведения са за милиони. Той изтъкна, че нас­тоящето ръковод­с­тво на МЗ още в началото на ман­дата си е пред­п­риело дейс­т­вия заедно с главна прокуратура и МВР заради пороч­ните прак­тики в бол­ниците. Прокуратурата е един­с­т­веният орган, който може да каже в момента чия е вината, точно в какъв раз­мер и какво трябва да бъде съот­вет­ното наказание, категоричен бе той. Ананиев припомни, че МЗ няма законово основание да пок­рие дъл­говете на бол­ниците, въз­лизащи на половин милиард лв. Той обясни, че когато озд­равител­ният план заработи напълно, ще започне изп­лащането на старите зап­лати на медиците и посочи, че затова са необ­ходими 23 месеца. Грехота е при тол­кова пари да има недоволни, заяви премиерът Борисов на заседанието на МС в комен­тар за проб­лемите в бол­ниците във Враца и Ловеч. Той се обърна дирек­тно към здрав­ния минис­тър Кирил Ананиев с думите хората да си получат зап­латите и „паралелно с това да се правят рефор­мите“. Да си получават зап­латите и правете рефор­мите. И обяс­нявайте, че не може да се крадат и източ­ват бол­ниците, заяви Борисов.

България

Икономика

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...