Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) МС гласува 1, 4 млрд. за бронирани машини и 1, 8 млрд. за изтребители

МС гласува 1, 4 млрд. за бронирани машини и 1, 8 млрд. за изтребители

Проек­тът, който гласувахме за бронирани машини, е на стой­ност 1,4 млрд. лв., а за изт­ребители – 1,8 млрд. лв. Това съобщи минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов след заседание на правител­с­т­вото, предаде „Фокус“.

Пър­вият проект за инвес­тиционен раз­ход е за придобиване на основна бойна тех­ника за изг­раж­дане бойни групи от със­тава на механизираната бригада. Става въп­рос за проект на стой­ност 1 464 000 000 лв. с ДДС за отк­риване на 150 единици бойна тех­ника, като срок на плащането е 12 години. Пър­вите години сумите са по 100 млн. лв. на година, а пос­лед­ните три години от 150 до 180 млн. лв.

Става въп­рос за проект, в който се пред­вижда произ­вод­с­тво в Бъл­гария с мак­симално включ­ване на бъл­гар­с­кия воен­ноп­ромиш­лен ком­п­лекс, а също и машините, които ще бъдат реализирани, в целия жиз­нен цикъл на своето същес­т­вуване да бъдат модер­низирани в бъл­гар­ски пред­п­риятия“, комен­тира минис­тър Каракачанов.

Във връзка с актуализирания проект за придобиване на нов тип боен самолет той посочи, че става въп­рос за минимум 8 самолета, като сумата е 1,8 млрд. лв. с ДДС, а срокът за плащането е раз­с­рочен във времето в 10 години. „Искам да благодаря на Минис­тер­с­т­вото на финан­сите за под­к­репата, тъй като дълго обсъж­дахме дали да е с ДДС или без ДДС. Към момента шест фирми са проявили интерес към този проект и ще дадем опция и за нови изт­ребители, и за втора ръка такива“, комен­тира още той.

Каракачанов обясни, че проек­тите са гласувани, а днес ще бъдат внесени в Народ­ното съб­рание. „И се надявам, ако нещо не се забави в пар­ламента, поне по един от тях да бъде сключен договор до края на годината. Ще тър­сим мак­симално изгод­ния за национал­ния интерес вариант. Няма да има политически или геополитически пред­почитания – който нап­рави най-добрата оферта, той ще бъде пред­почетен“, каза още минис­търът на отб­раната

България

Икономика

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...