Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Социолог: Тенджерата на политическото напрежение ври, иде взрив

Социолог: Тенджерата на политическото напрежение ври, иде взрив

Социолог: Тенджерата на политическото напрежение ври, иде взрив

Със своите дейс­т­вия в пос­ледно време Бойко Борисов под­рива устоите на политичес­кото в Бъл­гария. Това каза в студиото на телевизия Bulgaria on air социологът Кънчо Стой­чев.

Той комен­тира протеста на май­ките с децата с увреж­дания, остав­ката на социал­ния минис­тър Бисер Пет­ков – приета, но после отх­вър­лена, гафовете на вът­реш­ното минис­тер­с­тво и др.

Има стан­дарти в цивилизования свят, към който искаме да се чис­лим. Влиза се в един свят, в който всичко може да се случи, в свят на пъл­ния произ­вол и пъл­ния хаос“, категоричен бе Стой­чев.

Социологът уточни, че непос­тоян­с­т­вото с остав­ките – ту приети, ту вър­нати, се случва за втори път с минис­тър. Пър­вият бе случаят с Теменужка Пет­кова, а към минис­тер­с­ките оставки можем да прибавим и тази на Делян Доб­рев като депутат. „Един премиер няма право на подобни грешки“, каза той по повод реп­ликата на Борисов да се реши проб­лема с май­ките, „за да му се маха от главата“. 

По думите му същото е и с избягалия от зат­вора Владимир Пелов, който не бе заловен от МВР, а убит след стрелба в Ботев­г­рад. „Закон ли да приемем, че избягал зат­вор­ник не трябва да си пуска брада, за да бъде заловен?! Няма нор­мална опозиция по света, която да не поиска оставка при такива фрапан­тни случаи. Това е стан­дарт в демок­рацията“, каза Стой­чев. 

По думите му гафовете на правител­с­т­вото започ­ват да излизат извън нор­мал­ното: „Меж­дув­ременно тен­джерата на общес­т­веното недовол­с­тво ври, но задър­жането на капака е опасно. Това само ще увеличи силата на взрива. Умният политик и дър­жав­ник ще раз­чисти с голямата лопата. Проб­лемът е, че не се правят реформи в страната. Пеят се прис­пис­вни песни. Гафовете ще продъл­жават и ще бъдат по-мащабни“, уточни той. 

Според него премиерът и управ­ляващите все още имат поле за манев­риране. Но ако не се нап­равят кад­рови смени и не се пред­п­риемат реформи, пред­с­роч­ните избори ще станат факт

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...