Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб18082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Бригаден генерал Димитър Иванов: Ние сме армията на критичния минимум

Бригаден генерал Димитър Иванов: Ние сме армията на критичния минимум

Бригаден генерал Димитър Иванов: Ние сме армията на критичния минимум

Коман­дирът на 24-та авиобаза Крумово бригаден генерал Димитър Иванов заяви по БНТ, че се прави всичко въз­можно според финан­сирането да се под­държа авиацион­ната тех­ника в базата. Под­дър­жането на тех­никата е важно и задъл­жително условие, за да може да се лети във всякакви условия. Нашите хора правят всичко въз­можно според това как се финан­сира и как се осигурява под­дръж­ката на авиацион­ната тех­ника. Дейс­т­вително тя не се под­държа както трябва. Тоест не се осигурява финан­сово и материално и това със­тояние е вече многогодишно и е критично. Време е всички да раз­берат, че ние сме армията на критич­ния минимум, когато вече сме на границата да стават все повече и повече катас­т­рофи, предуп­реди бригад­ният генерал по общес­т­вената телевизия. Той заяви още, че хеликоп­терът Ми-17, който катас­т­рофира близо до граж­дан­с­кото летище в Плов­див е летял почти 3000 часа откакто е влязъл в екс­п­лоатация, но не е имал същес­т­вени проб­леми след ремонта през 2016 г., които да поп­речат на безопас­ността на полета. По думите му европейс­ките и натов­с­ките стан­дарти налагат да се лети много повече — до 180 часа на година. Но финан­совото многогодишно положение ни докара така, че ние не можем да ги изпъл­ним. Има пилоти, които летят по 4 полета на годината. Това е малко, комен­тира генерал Иванов. Той каза още, че няма сред­с­тва за гориво и за части. Продъл­жава раз­с­лед­ването на причините за трагич­ния инцидент с хеликоп­тера на авиобаза Крумово. Тех­нически проб­лем на летател­ната машина остава основ­ната вер­сия, не са отк­рити доказател­с­тва за човешка грешка.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...