Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) 41 % от българите живеят в пренаселени жилища

41 % от българите живеят в пренаселени жилища

41 % от българите живеят в пренаселени жилища

Все пак не сме най-зле от 28-те членки на ЕС най-висока пренаселеност е регистрирана в Румъния - близо 50 на сто, отчита Евростат

41 % от бъл­гарите, или четирима от всеки 10 наши сънарод­ници, живеят в пренаселени жилища, показ­ват данни от анализ на Еврос­тат за със­тоянието на жилищ­ния фонд в Евросъюза през 2017 г. Сред­ният показател за пренаселеност в ЕС е около 17 %, отчита европейс­ката статис­тика. Близо 1,1 милиона бъл­гари, или около 15 на сто от населението у нас, живеят в жилища, които се споделят от повече от едно семейс­тво, тоест удвояването на домакин­с­т­вата в един апар­тамент, е доста често срещано явление сред бъл­гарите с по-ниски доходи в град­ска среда, комен­тира аген­ция КРОСС.

Случва се често 3 поколения, или около 69 членове на едно домакин­с­тво, да обитават маломерно жилище от 6070 кв. м.

Освен това около 80 % от децата у нас под 18-годишна въз­раст, както и около 60 на сто от младите на въз­раст 1629 години, са кон­тин­гент от домакин­с­тва, които живеят в пренаселени жилища, предуп­реж­дава още еврос­татис­тиката. Процен­тът на пренаселените жилища у нас в големите градове е около 48 %, при 18 % за ЕС, в мал­ките град­чета и пред­г­радията — около 40 на сто, при 15 на сто за ЕС и в сел­с­ките райони — 33 процента, при 17 за ЕС, показ­ват дан­ните на Еврос­тат. На фона на изк­лючител­ната пренаселеност на жилищ­ния фонд у нас анализът регис­т­рира и значително висок процент от незаети жилища в градовете и селата, които стоят празни — от общо 3,9 млн. броя единици жилища у нас – около 1,2 млн., или 31 на сто, са необитаеми и незаети. В град­с­ките райони незаетите жилища са над 650 хиляди или една чет­върт от жилищата в град­ска среда, а в сел­с­ките райони незаетите жилища са над 560 хиляди, или 43 % от сград­ния фонд по селата. Само в столицата и в София-област незаетите жилища са около 250 000. Тези дис­п­ропор­ции се обяс­няват както с намаляване броя на населението у нас през пос­лед­ните години, така и с емиг­рацията на бъл­гарите извън страната или вът­реш­ната миг­рация от селата към градовете, което освобож­дава много жилища и ги прави свободни и необитаеми. Все пак не сме най-зле, показ­ват дан­ните на Еврос­тат — от 28-те страни-членки на ЕС най-висока пренаселеност е регис­т­рирана в Румъния — близо 50 на сто, отчита анализът.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...