Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт21082018

Брой 164, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.717 BGN1 GBP = 2.18346 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Светият синод: Съхранихме държавността, духовните ни устои, бъдещето на децата ни

Светият синод: Съхранихме държавността, духовните ни устои, бъдещето на децата ни

Слава на Бога, на Народа и на Конституционния съд, Истанбулската конвенция е противоконституционна, се казва в обръщение на нашата православна църква

В свое обръщение към правос­лав­ния бъл­гар­ски народ Светият синод на Бъл­гар­ска правос­лавна цър­ква – Бъл­гар­ска пат­риар­шия изрази задовол­с­т­вото си от решението на Кон­с­титуцион­ния съд, че Истан­бул­с­ката кон­вен­ция е противокон­с­титуционна. В тек­ста се казва: „Слава на Бога за всич­ките му благодеяние към бъл­гар­с­кия народ! 

Благодарение на великия Божи промисъл чрез мъд­ростта и съвестта на мнозин­с­т­вото кон­с­титуционни съдии, беше взето справед­ливо и кон­с­титуцион­носъоб­разно решение за отх­вър­ляне на добилата популяр­ност т.нар. Истан­бул­ска кон­вен­ция. Светият Синод на БПЦ-БП изрази своята категорична позиция против ней­ното приемане като противоречаща на правос­лав­ното учение за сът­ворението на мъжа и жената като Божий образ и подобие и като биологични същес­тва, както и срещу въвеж­дането на понятия, несъв­мес­тими с бъл­гар­с­кия общес­т­вен и правен ред. 

Св. Синод със свое решение призова да се отп­равя усър­дна молитва към Прес­вета Богородица в храмовете и манас­тирите в диоцеза на БПЦБП против приемането на този меж­дународен договор от Народ­ното съб­рание. 

Съдът е дело Божие, но до справед­ливото решение се стигна чрез усилията, вдъх­новението, съвестта и мъд­ростта на много хора – духов­ници, учени, общес­т­веници, жур­налисти, юристи, пред­с­тавители на дър­жавни инс­титуции, на политици, на мнозин­с­т­вото от благочес­тивия бъл­гар­ски народ. Всички те, водени от нрав­с­т­вените устои на общес­т­вото, стремежа за съх­раняване на дър­жав­ността и защита на бъдещето на Бъл­гария – нашите деца, се обединиха и отс­тояваха несъг­ласието си с въвеж­дането чрез меж­дународен договор на понятия и идеология, несъв­мес­тими с традицион­ния хрис­тиян­ски морал на бъл­гар­с­кия народ. Изпъл­ниха се думите на Сър­цеведеца — Гос­под Иисус Хрис­тос, „дето са двама или трима съб­рани в Мое име, там съм Аз пос­ред тях“ (Мат. 18: 20)! 

Когато просим от Бога помощ, следва и да му благодарим, за да не бъдем като онези десет прокажени, които просиха от Него милост и изцерение, но само един от тях се върна и благодари (Лук. 17:1219). 

Затова и ние пос­рещаме с благодар­ност и радост Решението на Кон­с­титуцион­ния съд на Репуб­лика Бъл­гария за обявяването като противоречаща на Кон­с­титуцията така наречената Истан­бул­ска Кон­вен­ция и благос­лавяме да се отп­рави в храмовете и манас­тирите на БПЦ-БП в пределите на Бъл­гария и извън нея в дните на Богородич­ния пост, благодар­с­т­вена молитва към Всемилос­тивия Бог след прочитането на молебения канон към Св. Богородица за благоден­с­т­вието на бъл­гар­с­кия народ”. 

България

Икономика

Култура

Историята на мулан оживява на голям екран

Историята на мулан оживява на голям екран

Дисни показа за пръв път как ще изг­лежда “живата“ Мулан в игрален филм, чиито снимки запоз­наха в понедел­ник. Студиото прави римейк на популя…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Нервите на Атанас Джамбазки не издържаха, полицаи го изведоха от стадиона

Нер­вите на старши треньора на Кариана (Ерден) Атанас Джам­базки не и…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Фермери: МЗХ и ДФЗ да звънят от един национален номер на стопаните

Фер­мери: МЗХ и ДФЗ да звънят от един национален номер на стопаните

Да има единен национален телефон, от който инс­титуциите да се свър­з­ват с земедел­с­ките производители,предлагат топани. Причината е стар­тиране…

Прочети още:

Loading...