Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт21082018

Брой 164, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.717 BGN1 GBP = 2.18346 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Новите правила за ТЕЛК режат хиляди пенсии

Новите правила за ТЕЛК режат хиляди пенсии

Новите правила за ТЕЛК режат хиляди пенсии

От 100 хиляди до 200 000 души ще отпад­нат от сегаш­ната сис­тема на ТЕЛК, след като вече са в сила новите правила за издаване на решенията за инвалид­ност, предуп­реди Клуб Зет.бг. Около половин милион бъл­гари получават основна инвалидна пен­сия и още около 400 хиляди втора инвалидна пен­сия, в повечето случаи социална, като раз­ходите за тях годишно са около 1.7 млрд лв. С обнарод­ваните в Дър­жавен вес­т­ник промени в наред­бата за медицин­ска екс­пер­тиза решения ще се издават по нова скала, при която всяка диаг­ноза ще дава точно определен процент. Целта на това е да бъде ограничен лекар­с­кият субек­тивизъм. Освен това решенията ще се дават от ротационни комисии, а не от пос­тоянни. При инфаркт на миокарда остават досегаш­ните 80 %. Завишени са процен­тите при някои злокачес­т­вени заболявания, като при кар­цином на щитовид­ната жлеза нап­ример се дават с 20 % отгоре след петата година.

За хора с инсулинозависим захарен диабет са пред­видени между 60 % и 80 % намалена работос­поб­ност — в зависимост от броя на услож­ненията. При злокачес­т­вените заболявания както и досега ще се дават между 70 % и 100 % намалена работос­пособ­ност и след петата година без рецидив – 50 %.

При стенокар­дия вместо от 30 до 50 %, се заковава на 40 %, когато сър­цето не може да поема дос­татъчно количес­тво кръв, и 50 %, ако не изпом­пва. При сър­дечна недос­татъч­ност вместо от 0 до 10 %, както беше, процен­тът се фик­сира на 10 на сто. Национал­ната екс­пер­тна лекар­ска комисия има право да вика на пов­торен прег­лед граж­дани, в чиито тел­кове се е усъм­нила. При раз­г­леж­дане на жалби НЕЛК ще работи по документи, но ако има съм­нения ще вика за прег­леди, комен­тира аген­ция КРОСС.

България

Икономика

Култура

Историята на мулан оживява на голям екран

Историята на мулан оживява на голям екран

Дисни показа за пръв път как ще изг­лежда “живата“ Мулан в игрален филм, чиито снимки запоз­наха в понедел­ник. Студиото прави римейк на популя…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Нервите на Атанас Джамбазки не издържаха, полицаи го изведоха от стадиона

Нер­вите на старши треньора на Кариана (Ерден) Атанас Джам­базки не и…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Фермери: МЗХ и ДФЗ да звънят от един национален номер на стопаните

Фер­мери: МЗХ и ДФЗ да звънят от един национален номер на стопаните

Да има единен национален телефон, от който инс­титуциите да се свър­з­ват с земедел­с­ките производители,предлагат топани. Причината е стар­тиране…

Прочети още:

Loading...