Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало България

Трагедия: Морето ни отне още две деца

Две мом­четата бяха пов­лечени от голяма вълна в района на въл­нолома във Варна. Според инфор­мация от полицията и двете деца са на въз­раст съот­ветно 12 и 13 години. 

В тър­сенето учас­т­ваха полиция, екипи на РДП­БЗН и катери на Мор­ска админис­т­рация, екипи на Граж­дан­ска защита. Издир­ването продължи вчера сут­ринта и към 9 часа бе отк­рито тялото на едното от мом­четата. Според раз­с­лед­ващ прокурор мом­четата са се съб­рали на Мор­ска гара за кон­церта по повод праз­ника на град, който тряб­ваше да започне в 21 часа. До старта му, децата решили да се раз­ходят, но до инцидента се е стиг­нало поради злощас­тно стечение на обс­тоятел­с­т­вата и под­ценяване на въл­нението.

БСП: Целта на „Визия за България” е да бъде променен модела на прехода

БСП: Целта на „Визия за България” е да бъде променен модела на прехода

От икономическия ръст при управлението на ГЕРБ се възползва един процент от най-богатите българи, заяви депутатът Димитър Данчев

Визия за Бъл­гария” е проект, който цели да предиз­вика общес­т­вен дебат, за да се намери национално съг­ласие по ключови сек­тори за нашия живот. Визията е тър­сене как да променим модела на прехода, който според мнозина анализатори е изчер­пан”. Това каза в интервю за Аген­ция КРОСС депутатът от БСП Димитър Дан­чев. Според него край­ната цел на новия модел на управ­ление е…

Прочети още…

Времето през септември

Времето през септември

Най-високите температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а най-ниските - между 4° и 9° градуса

През сеп­тем­ври най‐високите тем­ператури ще бъдат между 27° и 32°, а най‐ниските — между 4° и 9°. В началото на месеца слън­цето в София изг­рява в 6 ч. и 52 мин. и залязва в 20 ч. и 01 мин. Продъл­жител­ността на деня е 13 ч. и 9 мин. В края на месеца слън­цето изг­рява в 7 ч. и 23 мин. и залязва в 19 ч. и 9 мин. Продъл­жител­ността на деня е 11 ч. и 46 мин. Фазите на Луната през месеца са: на 1.09 -…

Прочети още…

Откриха уран във водата в три харманлийски села

В Хар­манли вчера започна снаб­дяването с минерална вода на здравни, социални и дет­ски заведения, съоб­щава БНР

Вчера водата беше заб­ранена за пиене и гот­вене заради наличието на завишени стой­ности на уран и алфа актив­ност. 

В града бяха пос­тавени водоноски с питейна вода. Ограничител­ният режим е и за три села — Бисер, Надеж­ден и Остър камък. 

Изгот­вено е писмо до облас­т­ния управител, с което да бъде уведомен за проб­лема. Ще бъде уведомена и “Басей­нова дирек­ция“ за пред­п­риемане на незабавни мерки.

Социалист: Договорът с Македония започна да дава дефекти

Социалист: Договорът с Македония започна да дава дефекти

Само година след под­пис­ването на договора за доб­росъсед­с­тво с Македония, той започна да дава дефекти. И тук проличава слабостта на бъл­гар­с­ката дип­ломация. Доказател­с­тво за това е изяв­лението на Зоран Заев за Илинденско-Преображенското въс­тание. Това каза лидерът на БСП–София Калоян Пар­гов, който има специал­ност „Меж­дународни отношения“, съоб­щиха от прес­цен­търа на организацията. 

Според него не така стоят нещата в договора между Гър­ция и Македония. 

В него нещата са ясно раз­писани…

Прочети още…

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...