Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 730 млн. лева е предвидената цена за магистрала “Струма“ край Кресна

730 млн. лева е предвидената цена за магистрала “Струма“ край Кресна

730 млн. лева е предвидената цена за магистрала “Струма“ край Кресна

Изб­ран е идеен проект за това как ще изг­лежда пътят към и от Гър­ция. Той пред­вижда 24-километров учас­тък да минава по сегаш­ния мар­ш­рут, а в обратна посока трафикът се пренасочва по ново трасе, което ще бъде източно над дефилето. Виадукти и тунели са пред­видени по новия път над Крес­нен­с­кото дефиле, съоб­щават от Нова ТВ. Цената за новата отсечка пред­видена от проек­тан­тът е 730 млн. лв. Близо половината от засег­натата територия при строител­с­т­вото е част от “Натура 2000“. От комисията уточ­няват, че е изб­ран вариант, при който зап­лахата за окол­ната среда е минимална. Проек­тът ще има и връзки между двете платна, за да е въз­можно обръщане на посоката на движение. В Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ на пуб­лично заседание е обявено класирането в кон­курса за изработ­ването на раз­ширен идеен проект с пар­целарен план за автомагис­т­рала “Струма“ в учас­тъка между Круп­ник и Кресна. АПИ стар­тира отк­рития кон­курс за “Изработ­ване на раз­ширен идеен проект с пар­целарен план за АМ “Струма“, лот 3.2, учас­тък Круп­ник — Кресна, ляво платно с приб­лизителна дъл­жина 23,8 км и обходен път на гр. Кресна — част от дясно платно с приб­лизителна дъл­жина 5,45 км през ноем­ври мин­лата година. До край­ния срок — 24 фев­руари т. г., пос­тъпиха две пред­ложения. Проек­тът за АМ “Струма“ е на повече от 20 години. Кон­кур­сът се провежда с присъж­дане на наг­ради за учас­т­ниците. Наг­рад­ният фонд е 2 500 000 лева за 3 наг­ради. За първо място – 85 %, за второ – 10 % и за трето – 5 %. Наг­рад­ният фонд дава правото на въз­ложителя, проек­тът да бъде изпол­з­ван.

България

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...