Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Бизнесът иска отпадане на всички ограничения за внос на работници от трети страни

Бизнесът иска отпадане на всички ограничения за внос на работници от трети страни

Депутати от управ­ляващата коалиция внесоха в края на работ­ния ден в петък законодателни промени, свър­зани с трудовата миг­рация. Става въп­рос за пред­ложения за промени в приетия вече на първо четене Закон за трудовата миг­рация и трудовата мобил­ност, които са внесени минути преди 18.00 часа в петъч­ния ден. Вносители са пред­седателят на пар­ламен­тар­ната правна комисия Данаил Кирилов и група депутати от ГЕРБ и “Обединените пат­риоти“. С тези поп­равки се раз­решава наемането на двойно повече работ­ници от страни извън Европейс­кия съюз в бъл­гар­с­ките фирми — в момента тези работ­ници могат да бъдат най-много 10% от сред­нос­писъч­ния със­тав на дадено пред­п­риятие, като пред­ложението е те да станат 20%, а за мал­ките и сред­ните пред­п­риятия — 35%. Сред другите пред­ложения са отпадане на списъка с професиите, по които има недос­тиг на високок­валифицирани специалисти, а също така и отпадане на т. нар. “пазарен тест“ за издаване на Синя карта на Европейс­кия съюз за специалисти — това е пред­варително проуч­ване на кад­рите, което работодателите правят за определени групи професии. По този начин се цели да се облекчи дос­тъпът на чуж­денци с висше образование до бъл­гар­с­кия пазар на труда. Въп­реки извън­ред­ните поп­равки в закона пред­седателят на Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария Васил Велев нас­тоява да бъде раз­решено наемането на повече работ­ници от страни извън ЕС без никакви пречки. За син­дикатите обаче широкото отваряне на пазара на труда за чуж­денци се пос­реща с недоверие и опасения, че бъл­гар­с­ките работ­ници ще бъдат пос­тавени в нерав­нос­тойно положение и че има риск род­ните кадри да бъдат изт­лас­кани от чуж­дите. От КНСБ са категорични, че статис­тиката на Аген­цията по заетостта не показва необ­ходимост от завишаване на квотата за чуж­денци в големите и сред­ните фирми. Според дан­ните на син­диката за пос­лед­ните две години има само 10 фирми, които са пожелали да над­вишат квотата от 10% за чужда работна ръка и те са микро и малки пред­п­риятия. Според данни на син­дикатите над 70 хиляди без­работни бъл­гари са на пазара на труда повече от една година, а обявените от биз­неса свободни работни места са едва 12 хил. в бюрата по труда.

България

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...