Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 13 146 лева месечна заплата за шефа на финансовия надзор

13 146 лева месечна заплата за шефа на финансовия надзор

Пред­седателят на Комисията за финан­сов над­зор /КФН/ ще получава основно месечно въз­наг­раж­дение в раз­мер на 13 146 лева, заместник-председателите ще получават по 12 003 лева, а членът на КФН ще взима 11 432 лева. Това съоб­щиха от прес­служ­бата на Комисията за финан­сов над­зор. Причината за пуб­лич­ното обявяване на въз­наг­раж­денията е поет ангажимент на 27 ноем­ври 2017 г. по време на прес­кон­ферен­ция от пред­седателя на КФН Карина Караиванова. Тя се е ангажирала да предос­тави дан­ните за новите въз­наг­раж­дения на ръковод­с­т­вото и служителите на комисията след промяната в закона и в модела на финан­сиране на КФН, осигурявано изцяло от събираните от биз­неса такси. В специализираната админис­т­рация сред­ното въз­наг­раж­дение на дирек­ториите на дирек­ции ще въз­лиза на 5 133 лева. Актюерите, на които ще се раз­чита да вдиг­нат ефек­тив­ността на зас­т­раховател­ния над­зор, ще получават средно по 4 500 лева, след като бъдат наети от комисията, става ясно от прес­съоб­щението. Сред­ното основно въз­наг­раж­дение на глав­ните екс­перти е определено на 2 893 лева, на старши екс­перти на 1 989 лева, а на младши екс­перти на 1 472 лева. Въз­наг­раж­денията в КФН са определени чрез Вът­решни правила за работна зап­лата, пуб­ликувани на сайта на комисията, уточ­няват от КФН.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...