Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Властта: Хотелиерите да вдигнат цените по морето

Властта: Хотелиерите да вдигнат цените по морето

Властта: Хотелиерите да вдигнат цените по морето

България продължава да бъде на едно от първите места по евтина почивка през лятото, казва министърът на туризма Николина Ангелкова

Добре е да се повишат малко цените на лет­ните почивки в Бъл­гария, защото това означава и по-високо качес­тво на турис­тичес­кия продукт. Това мнение изрази по bTV минис­търът на туризма Николина Ангел­кова. “Лят­ната почивка в Бъл­гария може да бъде по-скъпа, но това зависи от бранша. В Бъл­гария сто процента от сек­тора е час­тен, но смятам, че е добре да се повишат малко цените, особено във висококатегорий­ните хотели”, каза тя. И допълни, че това би означавало, че се е повишило качес­т­вото на продукти и услуги. Минис­търът нап­рави комен­тара по повод дан­ните на Инс­титута за анализи и оценки в туризма, че това лято цените на почив­ките ще скочат с около 11 на сто по род­ното Чер­номорие. Ангел­кова каза, че Бъл­гария продъл­жава да бъде на едно от пър­вите места по евтина почивка през лятото. На въп­рос дали заедно с вицеп­ремиера Валери Симеонов ще проверяват лет­ните курорти, Ангел­кова комен­тира, че понякога имат раз­лично мнение по дадени теми, но това е нор­мално. Миналата година вицеп­ремиерът нап­рави комен­тар във Facebook, че депутатите от ГЕРБ и ДПС са променили приетия Закон за кон­цесиите „по най-подлия начин” и така „ще продължи по най-непрозрачен начин” раз­даването на кон­цесии на „приб­лижени фирми и групировки”. Ангел­кова комен­тира, че ако Симеонов има данни за подобни сделки, би тряб­вало да сезира ком­петен­т­ните органи. „Ние нямаме данни такива хора да управ­ляват плажовете, не мога да комен­тирам откъде вицеп­ремиерът има тази инфор­мация”, допълни минис­търът на туризма. Относно приетата промяна в управ­лението на Национален парк “Пирин“ и продъл­жаващите протести на екозащит­ници срещу правител­с­т­веното решение за пореден път Ангел­кова пов­тори тезата на властта, че промяната в плана на управ­ление дава въз­мож­ност за изг­раж­дане само на спортно-технически съоръжения. А това не означава, че там вед­нага ще се появи нов лифт, посочи минис­търът.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...