Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) «Дер Щандарт»:Гинка Върбакова само прикрива сделката на олигарсите в България

«Дер Щандарт»:Гинка Върбакова само прикрива сделката на олигарсите в България

Олигар­сите в Бъл­гария, която сега за пръв път държи ротацион­ното пред­седател­с­тво на Съвета на Европейс­кия съюз, дър­жат юздите и задават тона в страната. Това се казва в пуб­ликация на авс­т­рийс­кия в. “Дер Щан­дард“ по повод сдел­ката за бъл­гар­с­ките активи на чеш­кото дружес­тво ЧЕЗ. В материала си Мар­кус Бер­нат, корес­пон­дент на изданието за Тур­ция, Гър­ция и Бъл­гария, срав­нява Бъл­гария с “теат­рална сцена“, “винаги силна“ в това, и определя “Гинка от Пазар­джик“ като “новата пиеса“, която смайва пуб­ликата. Авс­т­рийски инвес­титор, примирил се с “могъщите в политиката и икономиката“ на бал­кан­с­ката дър­жава, отбелязва иронично: “Човек си мисли, че е свър­шило, и после отново се случва нещо. Нищо не сте раз­б­рали.“ Досега Пазар­джик беше по-известен с доматите и чуш­ките си, но соб­с­т­веникът на “Инер­ком Бъл­гария“ Гинка Вър­бакова също се прояви в кар­тин­ката, изг­лежда “от нищото“ със семей­ната си фирма, която купува ЧЕЗ. “Никой не вярва, че това е цялата история,“ отбелязва Бер­нат и я добавя, че за нея се говори като за под­с­тавено лице, което трябва да осъщес­тви “сделка за олигар­сите в Бъл­гария“. По думите му обаче такива истории се раз­виват година след година в Бъл­гария. “Оттег­лянето на ЧЕЗ, която зах­ранва с елек­т­ричес­тво Северозападна Бъл­гария, включително столицата София, но и най-бедната част на страната около Видин и Мон­тана, е само още един притес­нителен знак.“ Даден е и пример с друго елек­т­рораз­п­ределително дружес­тво — EVN, и с арбит­раж­ните дела на тези пред­п­риятия във Вашин­г­тон, които твър­дят, че правител­с­т­вото и влас­тите се намес­ват в работата им. Цената на елек­т­роенер­гията е политическа тема в страна, където мнозин­с­т­вото от хората са станали по-бедни от член­с­т­вото в ЕС насетне — 23 на сто от бъл­гарите според пос­лед­ното проуч­ване за 2016 г. живеят под линията на бед­ността, а през 2008 г. са били 21%. “От икономичес­кия рас­теж голяма част от бъл­гарите не получават нищо,“ а “по-голямата част от над 2 млн. пен­сионери в страната преживяват само благодарение на зелен­чуковите си градини и с помощта на децата си“, продъл­жава Мар­кус Бер­нат. Като обяс­нение той вижда “коруп­цията, олигар­хич­ната икономика и — от политическа гледна точка — поликата на икономии на управ­ляващия от 2009 г. с прекъс­вания кон­сер­вативен премиер Бойко Борисов… някогаш­ния телох­ранител на дър­жав­ния и пар­тиен лидер Тодор Жив­ков в социалис­тически времена“. Авторът отбелязва, че Борисов се е оказал трайна фигура в бъл­гар­с­ката политика.

България

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...