Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Разходите на българина за живот продължават да растат

Разходите на българина за живот продължават да растат

Разходите на българина за живот продължават да растат

Общите доходи на бъл­гар­с­ките домакин­с­тва нарас­наха с добро темпо през пър­вото тримесечие на нас­тоящата година, но при малко по-силен ръст на тех­ните общи раз­ходи, показва проуч­ване на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ). Общият доход средно на лице от домакин­с­тво нарасна през периода януари — март 2018 година с 9,8% спрямо същото тримесечие на 2017 година, дос­тигайки 1407 лева, но е под сред­ния доход от 1449 лева, отчетен през пос­лед­ното тримесечие на пред­ход­ната година. В същото време общите раз­ходи средно на лице от домакин­с­тво се увеличават през периода януари — март 2018 година с 11,5% спрямо година по-рано, дос­тигайки 1263 лева, но са под сред­ните раз­ходи за 1368 лева, нап­равени през чет­вър­тото тримесечие на миналата година. Най-голям относителен дял заемат раз­ходите за храна (30,4%), след­вани от тези за жилище (18,4%), за данъци и социални осигуровки (14,1%) и за тран­с­порт и съоб­щения (11,9%). Спрямо година по-рано раз­ходите за храна и безал­кохолни напитки като абсолютна стой­ност нарас­т­ват с 11,0% (от 346 на 384 лева), за здравеопаз­ване — с 13,1% (от 67 на 75 лева), а тези за жилища се увеличават с 2,4% (от 228 на 233 лева). Увеличение с 19,9% на годишна база бележат раз­ходите за тран­с­порт и съоб­щения (от 125 на 150 лева), за алкохолни напитки и цигари — с 6,5% (от 50 на 53 лева) и за данъци и социални осигуровки — с 16,9% (от 152 на 177 лева). Според НСИ в началото на нас­тоящата нас­тъпва промяна в пот­реб­лението на основни хранителни продукти средно на лице от домакин­с­т­вото в срав­нение с година по-рано, като по-съществено нарас­тва пот­реб­лението на зелен­чуци, яйца, месо и плодове при намаляване на кон­сумацията на хляб и тес­тените изделия и запаз­ване без промяна на пот­реб­лението на сирене зрял фасул и олио.

България

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...