Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб18082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Годишната инфлация в България достига 5-месечен връх

Годишната инфлация в България достига 5-месечен връх

Годишната инфлация в България достига 5-месечен връх

Годиш­ната инф­лация през май се връща към рас­теж, показ­ват дан­ните на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ). След като през март пот­ребител­с­ките цени записаха увеличение от 2,2%, а през април годиш­ната инф­лация забави хода си до ниво от 2%, а през май отново цените тръг­ват нагоре. Годиш­ната инф­лация за май 2018 г. спрямо май 2017 г. е 2,6 на сто, което е най-високото ниво от декем­ври 2017 г. насам. Спрямо април индек­сът на пот­ребител­с­ките цени е 100,3%, тоест месеч­ната инф­лация стига 0,3%, а от началото на годината (май 2018 г. спрямо декем­ври 2017 г.) е 1,0 на сто. Сред­ногодиш­ната инф­лация за периода юни 2017 — май 2018 г. спрямо периода юни 2016 — май 2017 г. е 2,1%. Статис­тиката показва, че месеч­ната инф­лация е под­х­ранена от по-високите цени на стоките в пот­ребител­с­ките групи облекло и обувки (0,7%), както и от по-скъпия тран­с­порт – ръст от 2,6%, и раз­ходи за жилищно обзавеж­дане, домакин­ски уреди и принад­леж­ности за дома — увеличение с 0,4 на сто. Цените за вода, елек­т­роенер­гия, газ и други горива рас­тат с 0,1%, а цените на хранителни продукти и безал­кохолни напитки се повишават с 0,2%. Цените в образованието и здравеопаз­ването остават без промяна. През май по-високи са били цените на някои зелен­чуци и плодове, както и на млечни продукти. По отношение на нех­ранител­ните продукти се отчита ръст в цените на горивата – дизеловото гориво е пос­къп­нало с 5,1%, бен­зинът А95Н — с 4,7%, газ пропан-бутан за личен тран­с­порт с 1,7%, ръст има и при автомобил­ните зас­т­раховки — с 4,8 на сто. През май в групите на нех­ранител­ните стоки и услугите е регис­т­рирано намаление на цените при пакетни услуги за почивка и турис­тически пътувания в страната – с 3,0%, както и за хотели във вакан­ционни цен­т­рове и курорти — с 2,7 на сто.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...