Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб18082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Над 100 000 вече се подписаха за референдум срещу въвеждането на еврото

Над 100 000 вече се подписаха за референдум срещу въвеждането на еврото

Над 100 000 вече се подписаха за референдум срещу въвеждането на еврото

Малко повече от 100 000 души вече са се под­писали в под­к­репа на искането на Инициатив­ния комитет “Въз­раж­дане“ за свик­ване на референ­дум срещу въвеж­дането на еврото в Бъл­гария, обяви на прес­кон­ферен­ция в БТА пред­седателят на организацията Кос­тадин Кос­тадинов. Той изрази надежда до 23 юли, когато изтича законовият срок, да бъдат съб­рани нуж­ните 200 000 под­писа. Въп­росът е: “Против ли сте въвеж­дането на еврото като официална валута в Репуб­лика Бъл­гария?“ Според организаторите бъл­гар­с­ката икономика не е готова за въвеж­дането на еврото, а при загубата на национал­ната си валута страната ще се раз­дели с “пос­лед­ния елемент от дър­жав­ния си суверенитет“. Като аргумент в под­к­репа на пос­лед­ното от организацията посочиха, че в Еврозоната няма механизъм, който да пред­вижда въз­с­тановяване на национал­ната валута, ако нап­ример има ново правител­с­тво, което би поис­кало подобна промяна. Бъл­гар­с­кото общес­тво остава раз­делено за въвеж­дането на еврото. 51% от бъл­гарите го одоб­ряват като валута на страната си. Това показва проуч­ването Евробарометър, проведено от TNS, съобщи Investor.bg. Анкетата е проведена между 11 и 12 април 2018 г. в седемте дър­жави членки на ЕС, които все още не са се присъединили към еврозоната. Нивото на под­к­репа към един­ната валута е най-високо в Румъния, където 70% от населението одоб­рява еврото. Делът на тези, които одоб­ряват валутата, е най-нисък в Чеш­ката репуб­лика, като едва една трета (33%) се изказ­ват в под­к­репа на приемането на еврото, а най-много (34%) са срещу неговото въвеж­дане. В останалите дър­жави опозицията над­х­върля под­к­репата: Швеция (56% срещу 40%), Хър­ватия (50% срещу 47%) и Полша (50% на 48%). В началото на годината финан­совият минис­тър Владис­лав Горанов обяви, че София ще подаде молба за влизане в ERM II до края на юни. През тази сед­мица правител­с­т­вото ревизира мнението си, като Горанов обяви, че страната ще се опита да влезе еднов­ременно във валут­ния механизъм и бан­ковия съюз — нещо, за което нас­тояват както ЕК, така и Европейс­ката цен­т­рална банка.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...