Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21102019

Брой 203, Година XXX

            Валута: 1 USD = 1.75505 BGN ↓ 1 GBP = 2.26278 BGN ↑ 1 CHF = 1.77867 BGN ↓
Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Като кмет моя грижа ще е да инвестираме в хората

Като кмет моя грижа ще е да инвестираме в хората

Като кмет моя грижа ще е да инвестираме в хората

Дълбокото ми убеждение, че реализиралите се в обществото хора са длъжни да работят в полза на общността, в която живеят, да дават пример, да съзидават

Радина Банкова, кандидат за кмет на Община Ловеч, подкрепена от „БСП за България”

- Вие идвате от бизнеса. Какво мотивира успешна бизнесдама да се впусне в политиката и да се кандидатира за кмет?

- Считам себе си за успешен човек, благодарение на факта, че съм получила много добро образование и през последните 25 години съм работила неуморно и упорито за успеха както на моята фирма, така и на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ), чийто председател на УС съм от 7 години. След толкова много години в бизнеса съм убедена, че няма как да си успешен, ако хората около теб, хората на Ловеч не вярват, че бъдещето им е свързано с това прекрасно място. Дълбокото ми убеждение, че реализиралите се в обществото хора са длъжни да работят в полза на общността, в която живеят и да дават пример за отговорност и да създават. Това е един от най- важните мотиви за мен да се впусна в надпреварата за кмет на Ловешка община. За мен политиката не е самоцел, а необходима крачка по пътя, който мисля, че е време да се извърви. Дошло е времето, в което трябва да осъзнаем личната си отговорност и ангажираност за бъдещето на нашата общност. Ако очакваме някой друг да дойде, да реши проблемите ни и да реши съдбата ни, общината ще се обезлюди съвсем в близко бъдеще.

- Как бихте характеризирали модела на управление на Ловеч при настоящото ръководство на общината? Кое и как трябва да се промени?

- Бих характеризирала настоящето управление на Ловеч като непрозрачно. За съжаление се неглижират интересите на гражданите както в град Ловеч, така и в селата наоколо, които са част от общината. Липсата на грижа и внимание към проблемите на хората се усеща толкова силно чрез повсеместната апатия и примирение, усещането за това, че всяко едно усилие за промяна към по- добро е безсмислено, ме угнетява и не мога да се примиря със съществуващата трайна нагласа. Време е за промяна. Да бъдем отворени към потребностите на хората. Време е за инвестиции в хората, които са най- ценният капитал на града, хора, които ще работят за бъдещето на града и общината и които искат просперитет. Необходима е коренна промяна в структурата на общинските политики в интерес на гражданите. Вече не са достатъчни, частично санираните улици и сгради, ако по тях няма да ходят нашите деца и внуци.

- Кои са акцентите във Вашата предизборна платформа? Кои са най-тежките социални проблеми на гражданите на Ловеч и какви решения предлагате за тях?

- Акцентите на моята платформа са трите най важни сфери от живота на общността- образование и култура , здравеопазване и икономика и социални дейности. Без създаване на условия за реализиране на интелектуалния потенциал на младите хора, бъдещето на Ловеч е обречено. За жалост, в годините досега, професията на учителя загуби своето значение и стана силно подценена. Ако не се направят стъпки за мотивиране и намиране на добре подготвени преподаватели, за стимулиране на млади и талантливи хора да разпознаят бъдещето си в сферата на образованието тук, много скоро съдбата на училищата в Ловеч ще бъде нерадостна. Местната власт следва да бъде свързващото звено между образованието и бизнеса, да се създадат условия за стартиране в действие на форми на дуално професионално обучение- каквито липсват все още.

Съществуващите и все по задълбочаващи се проблеми на МБАЛ „Проф. П.Стоянов”, закриването на много отделения, липсата на млади специалисти (85% от персонала на лечебното заведение са вече пенсионирани хора ), ниското заплащане и абдикацията на държавата от ангажимента за запазване на нашето лечебно заведение- са проблеми, които изискват незабавни действия. Необходими са нов диалог и преосмисляне на партньорството между Община Ловеч и МЗ, както и конкретни ангажименти на местната власт в политиките за създаване и привличане на млади специалисти с медицинско образование. Трябва да се направи широка дискусия между представителите на лекарската гилдия и всички структури на здравната система в общината. Време е всички да осъзнаят, че кризата е толкова дълбока, че поединично спасение няма да има.

Икономическото оживление на Община Ловеч е задължително условие за преодоляване на кризата. В настоящата ситуация и в условия на демографската криза, първоначално ще бъде трудно да се привлекат големи инвеститори, поради това във фокуса на политиките трябва да бъдат малките и средни фирми от сферата на услугите, туризма и земеделието, за които имаме огромен потенциал. Ловеч по най-бърз начин, трябва да стане средищен туристически център в областта. Виждам чрез развитието на туризма възможност за повишаване на икономическата активност и за запазване на местните традиции и обичаи, както и на традиционните занаяти.

- Какви са възможните мерки за спиране на обезлюдяването на Ловеч, факт е, че младите хора масово напускат града?

- Първата възможна мярка е да се издирят всички в момента обучаващи се във висши учебни заведения деца от Ловеч, да бъде потърсен контакт със тях и да им се предложат стипендии, финансирани от общинския бюджет, както и договори за стажуване , които да им гарантират работните места след дипломирането им. Ако няма достатъчно такива деца, може да се привличат млади хора от други градове и да им се предоставят без наем общински жилища, за да бъдат спокойни относно бъдещето на техните семейства. Да се направи карта на града, която да прогнозира колко специалисти в различните сфери ще се пенсионират в следващите 4 години. На тази прогноза да се даде широка гласност и да се търси подкрепата на възможно най-голям брой хора, тръгнали от този град и реализирали се професионално.

- Какви са Вашите ангажименти за осигуряване на прозрачност в управлението на общината?

- Аз непрестанно повтарям, че управлението на общината трябва да бъде отворено към гражданите. Административните услуги следва да се автоматизират и да се улеснят. Да се съкратят административните срокове за максимален брой услуги. Гражданите трябва да знаят как се управлява градът и как и за какво се харчат парите на общината. При планирането на средствата трябва да се имат предвид преди всичко основните проблеми на хората от общината.

- Една община е не само главният й град, а и съставните села. Какви решения предлагате за най-съществените проблеми в селата – бедност, благоустройство, сигурност?

- В рамките на кампанията обикаляме с екипа всички околни села и се срещаме с техните жители. Те споделят с нас изключително много проблеми, но най-важните от тях са нередовното сметосъбиране и липсата на контейнери, повсеместните проблеми с водоснабдяването и постоянните аварии, разрушената пътна инфраструктура и безхаберието към състоянието на читалищата и бибилотеките, които все още съществуват, благодарение единствено на хората, живеещи там. Основните оплаквания на жителите на селата е липсата на каквато и било логистична подкрепа и средства от страна на сегашното управление за тях.

- Някогашният индустриален и културен център Ловеч днес е град с висока безработица. Как Общината и кметът могат да съдействат за привличане на инвеститори и съживяване на местната икономика?

- Както често я наричам- демографската катастрофа, която е сполетяла Ловеч е най-големият бич за всички сфери на живота на града. Привличането на нови инвеститори и бизнеси, вероятно първоначално ще бъде трудно. Аз виждам най-бързия път за икономическо съживяване на града- превръщането на Ловеч в средищен туристически център. Създаването на обхватна програма за съживяване на културно-историческите паметници да бъде в основата на туристическата стратегия и тясно колабориране с общините Летница и Троян , които вече са създали и утвърдили туристически продукт с национално значение.

Интервюто взе Теофан Германов

КАРЕ:

Не мога да стоя и да гледам как Ловеч си отива!

“Не мога да стоя и да гледам как Ловеч си отива и това ме мотивира да се кандидатирам за кмет на общината“, с тези думи започна представянето си на предизборната среща в село Прелом Радина Банкова. Тя сподели, че хората от града и селата са изоставени и забравени, което е следствие от недалновидната политика на сегашното управление в общината.  “Аз се чувствам един реализирал се човек, с успешен бизнес през последните 25 години, но считам, че като гражданин, заедно с колегите  от инициативния комитет, който издигна кандидатурата ми за кмет, и с подкрепата на общинската организация на БСП в Ловеч, трябва да направим всичко възможно, за да сложим край на сегашното управление“,  заяви Радина Банкова. По думите й наложително е да се обърне много сериозно внимание на три от отраслите в  живота на хората от общината - здравеопазването- с най - голямото предизвикателство - запазването на болницата в града, образованието - с привличането на млади специалисти и икономиката - със създаването на условия за бързо развитие на малкия и средния бизнес.

 Според кандидата за кмет, в общинския бюджет трябва много точно да се фиксират суми, които да бъдат предназначени за различни дейности в селата - инфраструктура, водоснабдяване, комунални услуги и много стриктно да се следи дали наистина те се използват по предназначение.

Радина Банкова се срещна и с работещите на ловешкия пазар. “Търговското дружество “Общински пазари“ трябва да се преструктурира в дейност на общината, за да може да се контролира работата му и да се търсят възможности за  излизането му от състоянието, в което се намира сега“, каза  Банкова. Хората, които наемат маси на пазара, все повече намаляват, а преди години е имало по 70 маси само със зеленчуци. Сега пространството се е превърнало в един битпазар със стоки, към които гражданите не проявяват интерес. Радина Банкова изрази мнение, че трябва да се подобри средата на самия пазар, да се вземат за пример пазарите в съседни градове, да се обнови пространството, за да придобие естетичен вид и да е приятно на хората да идват тук.

Радина Банкова посети и село Старо Стефаново. Пред жителите на селото, Николай Стоянов, председател на инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Радина Банкова като кандидат за кмет на община Ловеч, заяви, че с нея ги свързва идеята  за излизането от сегашния застой на Ловеч. “Радина държи на думата си, носи отговорност, успява да управлява бизнеса си в тази тежка икономическа ситуация и съм уверен ,че ще се справи добре и с работата си като кмет“, каза Стоянов. Радина Банкова каза, че за промяната в управлението и  спешните мерки, които трябва да се вземат  са необходими млади специалисти. “Това са нашите деца, за които трябва да създадем условия, за да се върнат в Ловеч след завършване на висшето си образование“, завърши Радина Банкова.

Нека заедно изберем кметския наместник- поискаха от кандидата за кмет на община Ловеч жителите на село Брестово

Радина Банкова разговаря и с живеещите в село Брестово. Тя каза, че е предприемач и ръководител на семейната си фирма в продължение на 25 години и така се чувства подготвена, за да поеме отговорността за влизане в една нова област за работа, каквато е общината. По думите й  само един апатичен човек може да приеме за нормално, че Ловеч е на последно място в момента сред областните градове в страната по икономическо развитие и ако така продължат нещата още няколко години, градът ще бъде заличен напълно. “Аз не се плаша от трудности, толкова много съм преодоляла по пътя си, за да достигна дотук, важното е да се предприемат бързи мерки, които ще доведат до така желаните от мен промени, от моите съмишленици, от общинската организация на БСП в Ловеч, която издигна кандидатурата ми за кмет“, заяви Радина Банкова. Тя бе категорична, че не може един град с толкова природни дадености и с толкова културни и исторически паметници да бъде оставен да  се разпадне. Според нея, особено внимание трябва да се отдели на здравеопазването, за да може болницата в града да не бъде затворена, да се търси връзката между образование и бизнес така,че млади специалисти да постъпват на работа в града. “Не на последно място - да бъде съставен кризисен план за развитието на малкия и средния бизнес в общината, с изпълнението на който ще започнат и първите крачки  към успешно съживяване на града и възстановяване на добрите му позиции през миналите години. Успешен ли е бизнесът, успешни ще бъдат и останалите области от развитието на обществото, най - вече социалните услуги за населението“, категорична бе Радина Банкова.

В разговора бяха коментирани проблемите на селото - нуждата от почистването на улиците от надвисналите клони на дърветата, по - стриктното спазване на графика за сметоизвозването. Хората от Брестово  поискаха Радина Банкова да им обещае, че като стане кмет няма да назначава сама кметския наместник за селото, а ще се върне при тях, за да го изберат заедно. Само така според тях ще се гарантира, че избраният от тях кметски наместник ще се отзовава на грижите и проблемите им. 

България

Икономика

Култура

Спорт

Шеф на Левски обеща финансов рай след Нова година

Шеф на Левски обеща финансов рай след Нова година

Клубовете трябва да решат - искат ли рестарт, или запазване на същата система, заяви изпълнителният директор на „сините” Павел Колев

Изпълнит...

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Млади земеделци правят чудеса с алеопатия и no-till

Млади земеделци правят чудеса с алеопатия и no-till

За да отглеждаш продукция без химична намеса, не е задължително да си сертифициран, казват Йовка и Красимир Костови

Все повече млади хора пра...

Прочети още:

Loading...