Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26052020

Брой 101, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.79368 BGN ↑ 1 GBP = 2.18375 BGN ↑ 1 CHF = 1.84669 BGN ↑
Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Като кмет моя грижа ще е да инвестираме в хората

Като кмет моя грижа ще е да инвестираме в хората

Като кмет моя грижа ще е да инвестираме в хората

Дълбокото ми убеждение, че реализиралите се в обществото хора са длъжни да работят в полза на общността, в която живеят, да дават пример, да съзидават

Радина Банкова, кандидат за кмет на Община Ловеч, подкрепена от „БСП за България”

- Вие идвате от бизнеса. Какво мотивира успешна бизнесдама да се впусне в политиката и да се кандидатира за кмет?

- Считам себе си за успешен човек, благодарение на факта, че съм получила много добро образование и през последните 25 години съм работила неуморно и упорито за успеха както на моята фирма, така и на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ), чийто председател на УС съм от 7 години. След толкова много години в бизнеса съм убедена, че няма как да си успешен, ако хората около теб, хората на Ловеч не вярват, че бъдещето им е свързано с това прекрасно място. Дълбокото ми убеждение, че реализиралите се в обществото хора са длъжни да работят в полза на общността, в която живеят и да дават пример за отговорност и да създават. Това е един от най- важните мотиви за мен да се впусна в надпреварата за кмет на Ловешка община. За мен политиката не е самоцел, а необходима крачка по пътя, който мисля, че е време да се извърви. Дошло е времето, в което трябва да осъзнаем личната си отговорност и ангажираност за бъдещето на нашата общност. Ако очакваме някой друг да дойде, да реши проблемите ни и да реши съдбата ни, общината ще се обезлюди съвсем в близко бъдеще.

- Как бихте характеризирали модела на управление на Ловеч при настоящото ръководство на общината? Кое и как трябва да се промени?

- Бих характеризирала настоящето управление на Ловеч като непрозрачно. За съжаление се неглижират интересите на гражданите както в град Ловеч, така и в селата наоколо, които са част от общината. Липсата на грижа и внимание към проблемите на хората се усеща толкова силно чрез повсеместната апатия и примирение, усещането за това, че всяко едно усилие за промяна към по- добро е безсмислено, ме угнетява и не мога да се примиря със съществуващата трайна нагласа. Време е за промяна. Да бъдем отворени към потребностите на хората. Време е за инвестиции в хората, които са най- ценният капитал на града, хора, които ще работят за бъдещето на града и общината и които искат просперитет. Необходима е коренна промяна в структурата на общинските политики в интерес на гражданите. Вече не са достатъчни, частично санираните улици и сгради, ако по тях няма да ходят нашите деца и внуци.

- Кои са акцентите във Вашата предизборна платформа? Кои са най-тежките социални проблеми на гражданите на Ловеч и какви решения предлагате за тях?

- Акцентите на моята платформа са трите най важни сфери от живота на общността- образование и култура , здравеопазване и икономика и социални дейности. Без създаване на условия за реализиране на интелектуалния потенциал на младите хора, бъдещето на Ловеч е обречено. За жалост, в годините досега, професията на учителя загуби своето значение и стана силно подценена. Ако не се направят стъпки за мотивиране и намиране на добре подготвени преподаватели, за стимулиране на млади и талантливи хора да разпознаят бъдещето си в сферата на образованието тук, много скоро съдбата на училищата в Ловеч ще бъде нерадостна. Местната власт следва да бъде свързващото звено между образованието и бизнеса, да се създадат условия за стартиране в действие на форми на дуално професионално обучение- каквито липсват все още.

Съществуващите и все по задълбочаващи се проблеми на МБАЛ „Проф. П.Стоянов”, закриването на много отделения, липсата на млади специалисти (85% от персонала на лечебното заведение са вече пенсионирани хора ), ниското заплащане и абдикацията на държавата от ангажимента за запазване на нашето лечебно заведение- са проблеми, които изискват незабавни действия. Необходими са нов диалог и преосмисляне на партньорството между Община Ловеч и МЗ, както и конкретни ангажименти на местната власт в политиките за създаване и привличане на млади специалисти с медицинско образование. Трябва да се направи широка дискусия между представителите на лекарската гилдия и всички структури на здравната система в общината. Време е всички да осъзнаят, че кризата е толкова дълбока, че поединично спасение няма да има.

Икономическото оживление на Община Ловеч е задължително условие за преодоляване на кризата. В настоящата ситуация и в условия на демографската криза, първоначално ще бъде трудно да се привлекат големи инвеститори, поради това във фокуса на политиките трябва да бъдат малките и средни фирми от сферата на услугите, туризма и земеделието, за които имаме огромен потенциал. Ловеч по най-бърз начин, трябва да стане средищен туристически център в областта. Виждам чрез развитието на туризма възможност за повишаване на икономическата активност и за запазване на местните традиции и обичаи, както и на традиционните занаяти.

- Какви са възможните мерки за спиране на обезлюдяването на Ловеч, факт е, че младите хора масово напускат града?

- Първата възможна мярка е да се издирят всички в момента обучаващи се във висши учебни заведения деца от Ловеч, да бъде потърсен контакт със тях и да им се предложат стипендии, финансирани от общинския бюджет, както и договори за стажуване , които да им гарантират работните места след дипломирането им. Ако няма достатъчно такива деца, може да се привличат млади хора от други градове и да им се предоставят без наем общински жилища, за да бъдат спокойни относно бъдещето на техните семейства. Да се направи карта на града, която да прогнозира колко специалисти в различните сфери ще се пенсионират в следващите 4 години. На тази прогноза да се даде широка гласност и да се търси подкрепата на възможно най-голям брой хора, тръгнали от този град и реализирали се професионално.

- Какви са Вашите ангажименти за осигуряване на прозрачност в управлението на общината?

- Аз непрестанно повтарям, че управлението на общината трябва да бъде отворено към гражданите. Административните услуги следва да се автоматизират и да се улеснят. Да се съкратят административните срокове за максимален брой услуги. Гражданите трябва да знаят как се управлява градът и как и за какво се харчат парите на общината. При планирането на средствата трябва да се имат предвид преди всичко основните проблеми на хората от общината.

- Една община е не само главният й град, а и съставните села. Какви решения предлагате за най-съществените проблеми в селата – бедност, благоустройство, сигурност?

- В рамките на кампанията обикаляме с екипа всички околни села и се срещаме с техните жители. Те споделят с нас изключително много проблеми, но най-важните от тях са нередовното сметосъбиране и липсата на контейнери, повсеместните проблеми с водоснабдяването и постоянните аварии, разрушената пътна инфраструктура и безхаберието към състоянието на читалищата и бибилотеките, които все още съществуват, благодарение единствено на хората, живеещи там. Основните оплаквания на жителите на селата е липсата на каквато и било логистична подкрепа и средства от страна на сегашното управление за тях.

- Някогашният индустриален и културен център Ловеч днес е град с висока безработица. Как Общината и кметът могат да съдействат за привличане на инвеститори и съживяване на местната икономика?

- Както често я наричам- демографската катастрофа, която е сполетяла Ловеч е най-големият бич за всички сфери на живота на града. Привличането на нови инвеститори и бизнеси, вероятно първоначално ще бъде трудно. Аз виждам най-бързия път за икономическо съживяване на града- превръщането на Ловеч в средищен туристически център. Създаването на обхватна програма за съживяване на културно-историческите паметници да бъде в основата на туристическата стратегия и тясно колабориране с общините Летница и Троян , които вече са създали и утвърдили туристически продукт с национално значение.

Интервюто взе Теофан Германов

КАРЕ:

Не мога да стоя и да гледам как Ловеч си отива!

“Не мога да стоя и да гледам как Ловеч си отива и това ме мотивира да се кандидатирам за кмет на общината“, с тези думи започна представянето си на предизборната среща в село Прелом Радина Банкова. Тя сподели, че хората от града и селата са изоставени и забравени, което е следствие от недалновидната политика на сегашното управление в общината.  “Аз се чувствам един реализирал се човек, с успешен бизнес през последните 25 години, но считам, че като гражданин, заедно с колегите  от инициативния комитет, който издигна кандидатурата ми за кмет, и с подкрепата на общинската организация на БСП в Ловеч, трябва да направим всичко възможно, за да сложим край на сегашното управление“,  заяви Радина Банкова. По думите й наложително е да се обърне много сериозно внимание на три от отраслите в  живота на хората от общината - здравеопазването- с най - голямото предизвикателство - запазването на болницата в града, образованието - с привличането на млади специалисти и икономиката - със създаването на условия за бързо развитие на малкия и средния бизнес.

 Според кандидата за кмет, в общинския бюджет трябва много точно да се фиксират суми, които да бъдат предназначени за различни дейности в селата - инфраструктура, водоснабдяване, комунални услуги и много стриктно да се следи дали наистина те се използват по предназначение.

Радина Банкова се срещна и с работещите на ловешкия пазар. “Търговското дружество “Общински пазари“ трябва да се преструктурира в дейност на общината, за да може да се контролира работата му и да се търсят възможности за  излизането му от състоянието, в което се намира сега“, каза  Банкова. Хората, които наемат маси на пазара, все повече намаляват, а преди години е имало по 70 маси само със зеленчуци. Сега пространството се е превърнало в един битпазар със стоки, към които гражданите не проявяват интерес. Радина Банкова изрази мнение, че трябва да се подобри средата на самия пазар, да се вземат за пример пазарите в съседни градове, да се обнови пространството, за да придобие естетичен вид и да е приятно на хората да идват тук.

Радина Банкова посети и село Старо Стефаново. Пред жителите на селото, Николай Стоянов, председател на инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Радина Банкова като кандидат за кмет на община Ловеч, заяви, че с нея ги свързва идеята  за излизането от сегашния застой на Ловеч. “Радина държи на думата си, носи отговорност, успява да управлява бизнеса си в тази тежка икономическа ситуация и съм уверен ,че ще се справи добре и с работата си като кмет“, каза Стоянов. Радина Банкова каза, че за промяната в управлението и  спешните мерки, които трябва да се вземат  са необходими млади специалисти. “Това са нашите деца, за които трябва да създадем условия, за да се върнат в Ловеч след завършване на висшето си образование“, завърши Радина Банкова.

Нека заедно изберем кметския наместник- поискаха от кандидата за кмет на община Ловеч жителите на село Брестово

Радина Банкова разговаря и с живеещите в село Брестово. Тя каза, че е предприемач и ръководител на семейната си фирма в продължение на 25 години и така се чувства подготвена, за да поеме отговорността за влизане в една нова област за работа, каквато е общината. По думите й  само един апатичен човек може да приеме за нормално, че Ловеч е на последно място в момента сред областните градове в страната по икономическо развитие и ако така продължат нещата още няколко години, градът ще бъде заличен напълно. “Аз не се плаша от трудности, толкова много съм преодоляла по пътя си, за да достигна дотук, важното е да се предприемат бързи мерки, които ще доведат до така желаните от мен промени, от моите съмишленици, от общинската организация на БСП в Ловеч, която издигна кандидатурата ми за кмет“, заяви Радина Банкова. Тя бе категорична, че не може един град с толкова природни дадености и с толкова културни и исторически паметници да бъде оставен да  се разпадне. Според нея, особено внимание трябва да се отдели на здравеопазването, за да може болницата в града да не бъде затворена, да се търси връзката между образование и бизнес така,че млади специалисти да постъпват на работа в града. “Не на последно място - да бъде съставен кризисен план за развитието на малкия и средния бизнес в общината, с изпълнението на който ще започнат и първите крачки  към успешно съживяване на града и възстановяване на добрите му позиции през миналите години. Успешен ли е бизнесът, успешни ще бъдат и останалите области от развитието на обществото, най - вече социалните услуги за населението“, категорична бе Радина Банкова.

В разговора бяха коментирани проблемите на селото - нуждата от почистването на улиците от надвисналите клони на дърветата, по - стриктното спазване на графика за сметоизвозването. Хората от Брестово  поискаха Радина Банкова да им обещае, че като стане кмет няма да назначава сама кметския наместник за селото, а ще се върне при тях, за да го изберат заедно. Само така според тях ще се гарантира, че избраният от тях кметски наместник ще се отзовава на грижите и проблемите им. 

България

Икономика

Loading...

Култура

Музеите на Ватикана отварят врати от 1 юни

Музеите на Ватикана отварят врати от 1 юни

Ватиканските музеи ще се върнат към работа от 1 юни, като всички посетители ще носят маски, ще спазват правилата за социална дистанция и тем...

Прочети още:

Loading...

Спорт

 Милош Крушчич: Левски трябва да го има

 Милош Крушчич: Левски трябва да го има

Треньорът на ЦСКА сподели, че някои от играчите, които не са титуляри, са напуснали, но според него няма да има други промени в състава пред...

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

95 наглеци източили евросредства от 160 000 дка незасети полета

95 наглеци източили евросредства от 160 000 дка незасети полета

Фалшивите чертожници са получавали над 13 лв. на декар за празни ниви с боб и леща

Ако през миналата година помощта по обвързаната подкрепа з...

Прочети още:

Loading...