Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон18062018

Брой 118, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68664 BGN1 GBP = 2.23984 BGN1 CHF = 1.6897 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

Почина големият руски диригент Генадий Рождественски

На 16 юни на 87 години почина големият руски диригент Генадий Рож­дес­т­вен­ски. Той е също и ком­позитор и пианист, роден в Мос­ква през 1931 година. Главен артис­тичен дирек­тор на „Бол­шой театър“ между 2000 и 2001. По време на своята 50-годишна кариера, Рож­дес­т­вен­ски бе диригент на прочути сим­фонични оркес­три в Русия и зад граница, включително оркес­търа на „Бол­шой театър“, Сим­фонич­ния оркес­тър на Би Би Си в Лон­дон, Виен­с­кия сим­фоничен оркес­тър, както и Сток­хол­м­с­ката крал­ска фил­хар­мония. През 1976 е удос­тоен с най-високото кул­турно отличие в СССР „Народен артист“. Репер­тоарът му е широк, но е може би най-известен с интер­п­ретациите си на руски ком­позитори като Шос­такович, Прокофиев, София Губай­дулина и Алф­ред Шнитке. Лон­дон­с­кият сим­фоничен…

Прочети още…

Теодор Ушев получи и почетен “Сезар“

Теодор Ушев получи и почетен “Сезар“

Режисьорът — аниматор грабна специална наг­рада от Френ­с­ката фил­мова академия за “Сляпата Вайша“. Късомет­раж­ният анимационен филм по раз­каз на писателя Георги Гос­подинов е отличен със златен медальон, произ­веден в Париж­кия монетен двор.

Наг­радата “Сезар“ се финан­сира от френ­с­кото кул­турно минис­тер­с­тво, съз­дадена по подобие на американ­с­ките “Оскари“. Всяка година академията отличава най-стойностното от европейс­кото кино и кул­тура.

34 филма от 32 страни бяха под­б­рани за тази година. Това е…

Прочети още…

Фестивалът “Фолклорна магия“ ще превземе Банско

Фестивалът “Фолклорна магия“ ще превземе Банско

Авторитетно фес­тивално жури ще оценява учас­т­ниците в пър­вото издание на Национален фес­тивал за народно твор­чес­тво “Фол­к­лорна магия“. Фес­тът ще се проведе на 29, 30 юни и 1 юли в Бан­ско, учас­т­ват самодейци от всички фол­к­лорни области. Изпъл­нителит пред­с­тавят бъл­гар­с­кия бит и кул­тура в четири кон­кур­сни категории: пеене, свирене, танци и демон­с­т­рация на обичаи.

10-членно ком­петен­тно жури ще оценява учас­т­ниците на двете сцени на събитието, раз­делени по категории. Пред­седател на…

Прочети още…

Музикалният театър и балет „АРАБЕСК” пеят и танцуват В ПАРК ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ

Музикалният театър и балет „АРАБЕСК” пеят и танцуват В ПАРК ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ

Балет „Арабеск” и Музикал­ният театър гос­туват на сцена Парк Военна академия с балета „Ромео и Жулиета”на 20 юни и оперетите „Циган­ски барон” — 26 юни и „Бъл­гари от старо време”на 27 юни.

За първи път Балет „Арабеск” и Музикал­ният театър ще покажат свои пос­тановки на отк­ритата лятна сцена.

В 50-тия си юбилеен сезон Балет „Арабеск“ пред­с­тавя най-великата любовна история на всички времена на. „Ромео и Жулиета” на „Арабеск” е модерен тан­цов прочит на пиесата на Шек­с­пир с непов­торимата музика…

Прочети още…

В Пловдив става център на фестивалът “Дни на тракийската култура“ 

В Плов­див от 20 до 26 юни ще се със­тои фес­тивалът “Дни на тракийс­ката кул­тура“, организиран от кул­турен цен­тър “Тракарт“.

Фес­тивал­ната прог­рама обх­ваща две нап­рав­ления — Музика и Слово — пред­с­тавени от меж­дународна научна кон­ферен­ция “Когато Слън­цето беше бог“, с учас­тието на изтък­нати траколози и кул­туролози, кон­церти, теат­рални пос­тановки, изложби, излъч­ване на филми, демон­с­т­рации.

Интерес предиз­вик­ват излож­бите “Пътешес­т­вие във времето“, фотоиз­лож­бите “Нераз­казаната приказка за…

Прочети още…

България

Икономика

1000 лв. “Гражданска отговорност“ за джигитите на пътя

1000 лв. “Граж­дан­ска отговор­ност“ за джигитите на пътя

Драс­тично увеличение на задъл­жител­ната зас­т­раховка “Граж­дан­ска отговор­ност“ за нарушителите на пътя пред­вижда проек­тът за въвеж­дането на сис…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Хър­ватия срази Нигерия и оглави група D

Хър­ватия срази Нигерия с 2:0 в пър­вия и за двата тима мач група D на светов­ното пър­вен­с­тво по фут­бол в Русия. В 32-ата минута Етебо си в…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Брюксел ни реже 15 % от парите по селската програма след 20121 г.

Брюк­сел ни реже 15 % от парите по сел­с­ката прог­рама след 20121 г.

Еврокосията безпомощна да предотврати изкуственото раздробяване на земеделски стопанства и записването им на името на фиктивни млади фермери...

Прочети още:

Loading...