Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Уникален музей на открито

Уникален музей на открито

Уникален музей на открито

Древ­ната Рим­ска империя оживя край плов­див­с­кото село Маноле. Групата за въз­с­тановки “Първи италийски легион“ от Свищов пресъз­даде част от ежед­невието на рим­с­ките вой­ници, раз­к­вар­тировани в провин­ция Тракия. Поводът — отк­риването на музея на отк­рито край голямата антична могила Мал­тепе. Първи италийски легион прис­тига в Тракия през 69-та година след Христа. Задачата му е да брани север­ната граница на империята. Всеки член на легиона е с автен­тично въоръжение и облекло. Изпъл­няват се команди от времето на император Вес­пасиан. Край могилата Мал­тепе турис­тите вече могат да се запоз­наят отб­лизо с римско-тракийските бит и занаяти.

Могилата Мал­тепе е най–голямата над­г­робна могила на територията на Бъл­гария с раз­мери – диаметър 90 м и височина 22 м. Тя е и част от голям тракийски могилен нек­ропол, свър­зан с историята на антич­ния Филипопол в периода І в. пр. Хр. – ІІІ в. сл. Хр. Могилата пред­с­тав­лява ком­п­лекс от цен­т­рална гроб­ница и вторични гробни съоръжения, свър­зани най-вероятно с тракийс­кия владетел Реметалк ІІ, съюз­ник на рим­с­ките императори, и членове на неговата фамилия. Съз­даването на музей на отк­рито е оригинален способ, който ще пред­с­тави пред бъл­гар­с­ките и чуж­дес­т­ранни туристи една рекон­с­т­рук­ция на древ­ните религиозни вяр­вания и пог­ребал­ните прак­тики на тракийс­ките владетели.

България

Икономика

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...