Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Максим Венгеров идва за „Европейски музикален фестивал“ 2018

Максим Венгеров идва за „Европейски музикален фестивал“ 2018

Максим Венгеров идва за „Европейски музикален фестивал“ 2018

Ще гостуват и музиканти от Италия, Испания, Русия, Америка

На 30-ти март рус­кият цигулар ще отк­рие фес­тивала с Кон­церт за цигулка и оркес­тър от Йоханес Брамс. Феноменал­ният руски цигулар Мак­сим Вен­геров е звез­дата в прог­рамата на таз­годиш­ния “Европейски музикален фес­тивал“, организиран от аген­ция “Кан­тус Фир­мус“. На 30-ти март големият изпъл­нител ще учас­тва в отк­риването на фес­тивала с изпъл­нение на Кон­церт за цигулка и оркес­тър от Йоханес Брамс. Той ще свири със Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­ката палка на Най­ден Тодоров.

В прог­рамата е включена също и Сим­фония №1 от Брамс. Мащаб­ното събитие ще се със­тои в зала №1 на НДК от 20.00, един от акцен­тите в официал­ната кул­турна прог­рама на София по време на Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС. Европейски музикален фес­тивал“ 2018 обх­ваща общо 13 събития като учас­т­ват 350 музиканти. Включени са кон­церти със сим­фонична и камерна музика, джаз, фил­мова музика, както и специално събитие за деца.

Фес­тивалът е част от кул­тур­ните събития на Столич­ната община за 2018, а съор­ганизатор е Минис­тер­с­т­вото на кул­турата. „Европейски музикален фес­тивал“ 2018 ще пред­с­тави общо 13 събития с учас­тието на над 350 музиканти. Прог­рамата включва кон­церти със сим­фонична и камерна музика, джаз, фил­мова музика, както и специално събитие за деца. На форума ще гос­туват музиканти от Италия, Испания, Авс­т­рия, САЩ, Русия и др. Фес­тивалът е част от Кален­дара на кул­тур­ните събития на Столич­ната община за 2018 г., а съор­ганизатор е Минис­тер­с­т­вото на кул­турата.

Мак­сим Вен­геров продъл­жава своята уникална кариера на цигулар, диригент и педагог. През октом­ври м.г. той изнесе два забележителни кон­церта в Кар­неги Хол, Ню Йорк, със Сим­фонич­ния оркес­тър на Мон­реал под дириген­т­с­т­вото на Кент Нагано. Осъщес­тви и светов­ната премиера на Кон­церт за цигулка от китайс­кия ком­позитор Циганг Чен, написан специално за Вен­геров. Изпъл­нението бе част от Меж­дународ­ния музикален фес­тивал в Пекин.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...