Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Националната галерия представя забравения Константин Гърнев

Националната галерия представя забравения Константин Гърнев

Голямата изложба на худож­ника Кон­с­тан­тин (Кочо) Гър­нев (18931966), под­гот­вена от екипа на галерия „Вик­тория“ и Национал­ната галерия, пред­с­тавя един заб­равен худож­ник. Отк­риването на екс­позицията е днес от 18.00 в Двореца, пл. „Княз Алек­сан­дър I“. За пръв път ще бъде пред­с­тавено твор­чес­т­вото на худож­ника в неговата цялост. 120 мас­лени платна могат ще видим до 25 март. Щас­т­ливият случай кар­тините да се завър­нат у нас прави излож­бата уникална. Тя екс­понира за първи път в неговата цялост твор­чес­т­вото на Гър­нев, съз­дадено след втората половина на 1940-те. Пуб­ликата и специалис­тите ще оценят неговата висока стой­ност мощ­ния му живописен талант на един модерно фор­миран европейски худож­ник, останал здраво свър­зан с бъл­гар­с­ките си корени.

По повод на125-годишнината от рож­дението на Кон­с­тан­тин Гър­нев, соб­с­т­веникът на галерия „Вик­тория“ – Павел Тодоров, дарява за колек­цията на Национал­ната галерия едно от мал­кото запазени ранни произ­ведения на худож­ника – „Октобър­фест“ от 1930-те.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...