Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Археологическият музей показва изложба с находките от миналата година

Археологическият музей показва изложба с находките от миналата година

Археологическият музей показва изложба с находките от миналата година

Впечатляват статуетки от неолитното селище при Дамяница

Общо 340 екс­поната от нашите земи от 22 обекта, отк­рити през миналата година и пос­тери за общо 50 проуч­вания от ран­ната праис­тория до Сред­новековието, показва в изложба Национал­ният археологически инс­титут с музей. Това заяви на брифинг дирек­торът на НАИМ при БАН доц. Люд­мил Вагалин­ски.

Излож­бата се отк­рива на 16 фев­руари от 18.00 и ще продължи до 1 април в Археологичес­кия музей.

Тя пред­с­тавя резул­тата от терен­ната работа на бъл­гар­с­ките археолози през изминалата година с най-интересните находки и с богат илюс­т­ративен материал.

Повод за екс­позицията е Денят на археолога– 14 фев­руари. Традиционно по време на отк­риването на излож­бата дирек­торът на инс­титута доц.д-р Люд­мил Вагалин­ски връчва наг­ради на бъл­гар­ски жур­налисти с принос в популяризирането на науч­ната дей­ност на археолозите.

Тази година съор­ганизатори на излож­бата са 17 исторически и археологически музея в страната– НИМ, Регионал­ния исторически музей /РИМ/- Благоев­г­рад, РИМ-Шумен, РИМ– София, музей „Старинен Несебър“, ИМ Димит­ров­г­рад и др., раз­каза за процеса за събиране на екс­позицията гл.ас. д-р Камен Боя­джиев.

Сред екс­понатите са пред­мети от продъл­жаващите проуч­вания на пещерите Козар­ника и Бачо Киро, праис­торичес­ките селищни могили Юнаците и Козарева могила, къс­ноб­рон­зовият нек­ропол край Балей, антич­ните градове Аполония, Херак­лея Син­тика, Деул­тум, Сер­дика и Филипополис, сред­новеков­ната бъл­гар­ска столица Тър­ново и Калиакра. Някои от най-впечатляващите находки са ант­ропомар­ф­ните статуетки от къс­нонеолит­ното селище при Дамяница, златен амулет от селищна могила Юнаците, чер­венофигурен кратер от Аполония/Созопол/, златна огър­лица от Херак­лея Син­тика, брон­зова флейта от Деул­тум, мраморна статуя на богинята Изида от Кас­наково, Димит­ров­г­рад­ско, изящна неф­ритена катарама от Калиакра.

България

Икономика

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...