Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „РИТЪМ” носи спомна за Едмонд ДЕМИРДЖИЯН

„РИТЪМ” носи спомна за Едмонд ДЕМИРДЖИЯН

Галерия „Дебют” отк­рива на 20 март от 18.00 на – бул. „Васил Лев­ски” № 62 екс­позицията „Ритъм” на Едмонд ДЕМИР­ДЖИЯН (19512009).

Едмонд Демир­джиян е худож­ник и музикант, останал като ярка част от кул­тур­ната ни история със своите позитивни пос­лания, предавани в кар­тини и музикални ком­позиции. Той пос­тига ясно раз­поз­наваем соб­с­т­вен плас­тичен език, а фан­тас­тично цвет­ната атмос­фера на твор­бите му, са оригинален принос към художес­т­веното нас­лед­с­тво. Излож­бата в галерия “Дебют” е специално под­б­рана за прос­т­ран­с­т­вото на НУИИ „Илия Пет­ров” и показва раз­лични етапи от раз­витието на автора. Тя няма амбицията да прос­леди в детайли пътя на худож­ника, а по-скоро да покаже динамич­ния ритъм на неп­рекъс­натото тър­сене на соб­с­т­вен език и глас в изкус­т­вото. Може да се види до 31 март. През целия си живот Едмонд Демир­джиян се интересува от музика и свири на ударни инс­т­рументи. Дис­цип­лината, коор­динацията, чув­с­т­вото за ритъм, слож­ността на изказа, кон­т­рас­тите между раз­лич­ните по звучене елементи той прилага като худож­ник. Пос­тоян­с­т­вото в работата, изучаването на светов­ното изкус­тво като теория и прак­тика, страстта и дори съм­ненията, са спът­ници в неговия живот.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...