Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Враца е домакин на фестивалите на камерните и алтернативните театри

Враца е домакин на фестивалите на камерните и алтернативните театри

Враца е домакин на фестивалите на камерните и алтернативните театри

Враца отново е домакин на двадесет и деветото издание на Национал­ния фес­тивал на мал­ките теат­рални форми и на Осмия меж­дународен фес­тивал НЕТА /New European Theater Action/.

Национал­ният фес­тивал е най-старият в страната, който продъл­жава да пред­с­тавя най-доброто от ежегод­ната продук­ция на бъл­гар­с­ките камерни театри от 1977 досега”, каза дирек­торът на театъра във Враца Анас­тас Поп­димит­ров.

Меж­дународ­ният фес­тивал НЕТА вече осма година показва на врачан­ска сцена алтер­натив­ните тър­сения на театри от Югоиз­точна Европа.

Селек­ционерът на таз­годиш­ното издание е Свет­лана Бенева, заложила на истин­ски камер­ното с най-малко комер­сиал­ност, както и на твор­чес­ките пос­тижения на младите при избора на пос­тановки. Така от седем заг­лавия във фес­тивал­ния афиш три са на монос­пек­такли.

Пуб­ликата ще види “Чам­кория“ на Явор Гър­дев и Захари Бахаров, “Пилето, което казва ку“ на Иван Юруков и “Чер­ното пиле“ на Мариус Кур­кин­ски. Включени са още “Нир­вана“ на Шумен­с­кия театър, “Ревизорът“ на Сатирич­ния театър и НАТ­ФИЗ, “Сам и“ на театър “Реп­лика“ и “Дани и дъл­боко синьо море“ на Плов­див­с­кия театър. Пос­танов­ките са работа на предимно млади хора.

В теат­раления форум селек­ционерът Боян Стефанов­ски, Македония е включил пос­тановки на театри от Сър­бия, Румъния, Словения, Черна гора, Хър­ватия и Македония. Двата феста имат кон­кур­сен харак­тер, ще бъдат раз­дадени наг­ради за режисура, мъжка и жен­ска роля и сценог­рафия. Пред­седател на бъл­гар­с­кото жури е Никола Ван­дов, а на меж­дународ­ното — Нора Макарова от Русия.

Стратът е със “Звез­ден прах“ от Норм Фос­тър на театър “Нот­тара“ от Букурещ. Прог­рамата се зак­рива на 21 май. Тази година Врачан­с­кият театър ще пред­с­тави премиер­ния си спек­такъл “Летене“ от Оля Мухина с режисьор проф. Въз­к­ресия Вихърова.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...