Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Нюйоркският музей Метрополитън бе посетен от 7,35 милиона души

Нюйоркският музей Метрополитън бе посетен от 7,35 милиона души

Нюйоркският музей Метрополитън бе посетен от 7,35 милиона души

Привлича изложба посветена на Микеланджело

Нюйор­к­с­кият музей Мет­рополитън е бил посетен през пос­лед­ните 12 месеца от рекор­д­ните 7,35 милиона души, въп­реки повишените цени на билетите до 25 долара през март.

От 1 март турис­тите, които посещават „Мет“, най-големият от нюйор­к­с­ките музеи, плащат 25 долара за вход, докато по-рано входът бе с такса „по желание“. Музеят съобщи, че е пос­тиг­нат нов рекорд за фис­кал­ната година, която завърши в края на юни със 7,35 милиона посетители срещу 7 милиона пред­ната година.

Една от глав­ните причини е излож­бата, пос­ветена на Микелан­джело, която прив­лече от средата на ноем­ври до средата на фев­руари 702 хиляди посетители, което я нареди сред най-големте успехи в историята на инс­титуцията. През миналата година Ню Йорк са посетили като туристи рекор­д­ните 62,8 милиона души, което е с 2,3 милиона над резул­тата за 2016 година. Президен­тът на Мет Даниел Уейс пот­върди, че покач­ването на цената на билета не е засег­нала тен­ден­цията за бум на посетителите.

Музеят на изкус­т­вото е ком­п­лекс от множес­тво художес­т­вени галери, музей на музикал­ните инс­т­рументи, галерия за професионална фотог­рафия и биб­лиотека за научни изс­лед­вания. По своя мащаб пред­с­тав­лява най-голямата инс­титуция в САЩ за пред­с­тавяне и изс­лед­ване на всички видове изкус­тва. Намира се в Ню Йорк, САЩ.

Музей на изкус­т­вото „Мет­рополитън“ е ком­п­лекс от много художес­т­вени галери, музей на музикал­ните инс­т­рументи, галерия за професионална фотог­рафия и биб­лиотека за научни изс­лед­вания. По своя мащаб пред­с­тав­лява най-голямата инс­титуция в САЩ за пред­с­тавяне и изс­лед­ване на всички видове изкус­тва.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...