Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална

Чеферин с ясно послание

Минис­търът на младежта и спорта Красен Кралев пред­седател­с­тва Съвета на спор­т­ните минис­три на ЕС в Брюк­сел. Специален гост по покана на Кралев бе президен­тът на УЕФА Алек­сан­дър Чеферин. По време на дис­кусията на тема “Комер­сиализацията на елит­ния спорт и устой­чивостта на европейс­кия спор­тен модел“ Чеферин отп­рави пос­лание към минис­т­рите на ЕС: “Фут­болът обединява половин милиард европейски граж­дани, без значение от раз­личията помежду им. Молим за помощта на Вашите правител­с­тва, за да пос­тиг­нем положител­ните промени в Европа“.

Властта реже Странджа - Сакар от селската програма?

Докато ние говорим за мерки, там няма да останат хора, казват депутати от левицата

Пред­ложението на народ­ните пред­с­тавители от БСП Виолета Желева и Никола Дин­ков Странджа-Сакар и гранич­ните райони да получат приоритет по Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони (ПРСР) като този, с който се пол­з­ват проекти от области в Северозападна Бъл­гария, бе отх­вър­лено от пар­ламента. Минис­тър Румен Порожанов отговори, че пред­ложението ще бъде анализирано и едва тогава може да се вземе решение. Отговорът на…

Прочети още…

Италия иска отмяна на антируските санции

Управ­ляващата италиан­ска коалиция от “Движение 5 звезди“ и край­нодяс­ната пар­тия “Лига“ пред­виж­дат отваряне към Русия, “която не трябва да бъде смятана за зап­лаха, а за икономически и тър­гов­ски пар­т­ньор“. Затова според тях трябва да бъдат вдиг­нати антирус­ките сан­к­ции, предаде АФП. Те пред­лагат още драс­тично намаляване на броя на депутатите в пар­ламента. Други цели, залег­нали в прог­рамата, са борба с коруп­цията, затягане на мер­ките срещу кон­ф­лик­тите на интереси и засил­ване на автономията на…

Прочети още…

Народът почете светите братя

Народът почете светите братя

В цялата страна хиляди хора на духа отбелязаха светлия празник на славянската писменост и българската култура

• В словото си президен­тът Румен Радев се обяви за битка с невежес­т­вото: Свободата на духа на  никой не получава даром и завинаги. Тя се отвоюва ден след ден със знание.

• За пръв път бъл­гар­с­кият и македон­с­кият премиер заедно се пок­лониха на гроба на Свети Константин-Кирил Философ.

• Пат­риарх Неофит припомни, че делото на Кирил и Методий ни е запазило като народ. Призова да пазим…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...