Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Луди пари за отровна вода

Луди пари за отровна вода

Луди пари за отровна вода

В Монтанско ще плащат двойно за замърсена с арсен и кал вода

Луди пари за отровна вода плащат жителите на на мон­тан­с­ката община Георги Дамяново. На протест те заявиха, че от 1 сеп­тем­ври ВиК ги е шамаросало със 108-процентов скок на питей­ната теч­ност и вместо 76 стотинки на кубик, вече плащат по 1.60 лв. Шокиращо, е че в края на август замер­вания на РЗИ са показали, че водата превишава трик­ратно нор­мата на ток­сич­ния арсен. Според мес­т­ните проб­лемът е от над 20 години, но влас­тите винаги са прик­ривали замър­сяването. Освен това, при дъжд от чеш­мите на хората тече кал с неп­риятна миризма. Затова и водата не се пол­зва за пиене, а често и за миене. В общината няма нито пом­пени, нито пречис­т­вателни стан­ции, което прави новата цена необяс­нима. От ВиК дружес­т­вото се оправ­дават, че цената е съг­ласувана с дър­жав­ния регулатор, а цен­т­рал­ният водоиз­точ­ник се дезин­фек­цира, но вчера шефът на КЕВР Иван Иванов комен­тира в типич­ния за него циничен стил то, че комисията само пос­тановява предел­ната цена, а съот­вет­ното ВиК дружес­тво решава, дали да я продава по-евтино или не. За качес­т­вото й пък отговаряло екологич­ното минис­тер­с­тво.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...