Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Къде работи арменският поп?

Къде работи арменският поп?

В пос­лед­ните дни премиерът Бойко Борисов „раз­даде“: 10 милиона лева и сграда на Софийс­кия универ­ситет, за да не протес­тират студен­тите; 15 милиона на БАН (които месец по-рано бяха отказани от мнозин­с­т­вото), за да не протес­тират учените; 100 милиона за МВР, за да не протес­тират полицаите. Милионите, раз­бира се, не са бащиния на министър-председателя, а са част от дър­жав­ните финанси и тях­ното раз­п­ределение става не по Негова преценка, а по строго определени процедури. А и щом парите могат да бъдат намерени без проб­лем, защо това не се е случило преди броени сед­мици, когато бюджетът се обсъж­даше в Пар­ламента? Играта на „справед­ливия Бащица“ обаче научи всички недоволни в Бъл­гария, че даже с пос­тавяне на бил­борд (да не говорим за реална демон­с­т­рация или стачка) могат да очак­ват премиер­ска щед­рост, просто защото идва пред­седател­с­тво, а Борисов никак не иска да се излага пред „начал­с­т­вата“. Това неминуемо ще доведе до мощна серия от протести, защото всеки, който има проб­лем за решаване, бързо хвана цаката. Въп­росът е, че „армен­с­кият поп“ (по ароган­т­ната реп­лика на минис­тър Пав­лова) вече си има име и адрес — Бойко Борисов, находящ се на „Дон­дуков“ 1. И все пак Бъл­гария е пар­ламен­тарна, а не премиер­ска репуб­лика. Същото поведение вчера си демон­с­т­рира и минис­тър Цецка Цачева, която в Брюк­сел без никакъв официален ман­дат (от граж­даните, от пар­ламента) си поз­воли да обещае скан­дал­ната Истан­бул­ска кон­вен­ция да бъде приета от депутатите?! Нима и тя е тяхна „шефка“, и нима те са гумен печат, готов да узакони всяко безумие, сведено от премиера или от брюк­сел­с­ките чинов­ници. Добре поне, че по този казус ГЕРБ усетиха, че „социал­ният пол“ трудно ще бъде прег­лът­нат, и не го внасят за гласуване в Пар­ламента. Демок­рацията е преди всичко отговор­ност, спаз­ване на законите, стрик­тно раз­деление на влас­тите, отк­ровен диалог между граж­даните и властта. А тя е и още нещо важно — грижа за социал­ното доб­руване на хората, но не чрез под­х­вър­ляне на подаяния, а чрез ясни и дъл­гос­рочни политики. Социални и национални политики!

Проф. Свет­лана Шарен­кова

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...