Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Успех, България!

Успех, България!

Поехме председателството на Съвета на Европейския съюз

От вчера Репуб­лика Бъл­гария пое ротацион­ното пред­седател­с­тво на ЕС. Отговор­ната мисия, която нашата страна ще осъщес­т­вява е свър­зана с ключови теми като европейс­ката пер­с­пек­тива на Запад­ните Бал­кани, пред­с­тоящия брек­сит, миг­рацията, приоб­щаваща и стабилна Европа, близка до граж­даните;  кон­курен­тна, иновативна и дигитална Европа и други. В София от вчера са и всички водещи европейски политици и фун­к­ционери – Юнкер, Туск, Таяни, еврокомисари и други. Церемонията по отк­риване започна с кон­церт в Народ­ния театър. Днес членовете на Европейс­ката комисия ще учас­т­ват в срещи с минис­т­рите от бъл­гар­с­кото правител­с­тво, с президента Радев, с премиера Борисов, с пар­ламен­тар­ното ръковод­с­тво.

ЗЕМЯ пожелава успех на пред­с­тоящото пред­седател­с­тво, защото то е приз­нание за всички бъл­гари, за нашата дър­жав­ност. Пожелаваме на управ­ляващите да отс­тояват по-категорично и най-важния приоритет за Бъл­гария – социал­ната политика, защото обед­няващият от 28 години бъл­гарин се нуж­дае от шанс за по-достоен, сигурен и справед­лив живот.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...