Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед08122019

Брой 235, Година XXX

            Валута: 1 USD = 1.76296 BGN ↓ 1 GBP = 2.31541 BGN ↑ 1 CHF = 1.78387 BGN ↓
Back Вие сте тук:Начало Начална О Б Я В А

О Б Я В А

Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решение на Съвета на директорите по Протокол от 29.11.2019 г. и Заповед на изпълнителния директор № РД -11-227/02.12.2019 г. открива процедура за отдаване под наем за срок от три години на активи, стопанисвани от клон „София“.

1.1. Водоем “Селимица“- за рибостопанска дейност, разположен в: п.и. с идентификатори: № 68134.8631.110, с площ 43.914 дка, в землището на кв. Враждебна; № 80409.5367.25, с площ 13.173 дка, в землището на с. Чепинци и № 80409.5621.27, с площ 3.303 дка, в землището на с. Чепинци, находящи се в район Нови Искър, Столична община, в едно с построена сграда - кантон, с площ 131.50 кв.м..

Начална тръжна цена: 7 014 /седем хиляди и четиринадесет/ лева годишно без ДДС.

1. Водоем „Негован“ - за рибностопанска дейност, представляващ: п.и. с идентификатор 68134.5709.135, с площ 14.030 дка; терен с ХТ-кантон и склад, представляващ п.и. с идентификатор 68134.5709.556, с площ 4.100 дка и п.и. с идентификатор 68134.5709.557, с площ 19.574 дка, представляващ терен с изградени подземни и надземни ел. и хидротехн. съоръжения, в землището на кв. Бенковски, район Нови Искър.

Начална тръжна цена: 11 812 /единадесет хиляди осемстотин и дванадесет/ лева годишно без ДДС.

2. Търговете ще се проведат в „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3, зала 1 /при закрито заседание/ от Комисия назначена от Изпълнителния директор на Дружеството на17.12.2019 г. от 11 часа.

3. Повторна дата: 30.12.2019 г. от 11 часа.

Размер на депозит за участие 10 % от началната наемна цена. Внася се по сметката на „Напоителни системи“ ЕАД гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: по 300 /триста/ лева без ДДС, сума която не се възстановява, платима в касата на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“№ 136, ет. 3 или на клона до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуването й отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството - до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са в тръжната документация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД - София, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

Икономика

Агроминистърът:Чумата е виновна за скъпото свинско

Агроминистърът:Чумата е виновна за скъпото свинско

Скок на световните цени на храни, най-голямо е при месото и растителните масла Повишената цена на свинското месо в магазините се обяснява ка...

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Борислав Кьосев също се гласи за поста на Данчо Лазаров

Борислав Кьосев също се гласи за поста на Данчо Лазаров

Обаждат ми се хора, за да ме молят да се кандидатирам за президент на федерацията, разкри волейболната легенда

Дългогодишният член на Управит...

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие