Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон01062020

Брой 100, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.75631 BGN ↓ 1 GBP = 2.17102 BGN ↓ 1 CHF = 1.82447 BGN ↓
Back Вие сте тук:Начало Начална О Б Я В А

О Б Я В А

Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решения на Съвета на директорите по Протоколи от 21.08 и 30.10.2019 г., Протоколи №№ РД 59-16 и 17/13.03.2020 г. на МЗХГ и Заповеди на изпълнителния директор № № РД-11-66 и 67/24.03.2020 г. открива процедури за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на активи, стопанисвани от клон “Среден Дунав“ град Плевен, чрез търг при закрити заседания, както следва:

1. Язовир „Паисий“ площ 169.435 дка в ПИ с идентификатори 55196.76.39, 55196.68.40 и 55196.68.41 в землището на с. Паисий, община Горна Оряховица, за рибостопанска дейност.

Начална цена: 3 527 /три хиляди петстотин двадесет и седем/ лева годишно без ДДС.

2. Язовир „Карайсен“ площ 1 896.110 дка, съгласно АДС /частна/ № 616/13.10.1997 г. и два броя рибарници към него: басейн 1 с площ 99.753 дка и басейн 2 с площ 23.817 дка, съгласно АДС /частна/ №№ 1363 и 1362/25.03.2003 г., всичките разположени в землището на с. Караисен, община Павликени, за рибостопанска дейност.

Начална цена: 15 888 /петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и осем/ лева годишно без ДДС.

Търговете ще се проведат в „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3, /при закрито заседание/ от 11.00 ч. от Комисия назначена от Изпълнителния директор на Дружеството: на 21.04. 2020 г. за обекта по т.1 и на 22.04.2020 г. за обекта по т.2.

Повторна дата и за двата обекта: от 11.00 ч. на 28.04.2020 г.

Размер на депозита за участие: 10% от началната тръжна наемна цена и се внася по сметката на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната документация.

Размер, място и срок за закупуване на тръжната документация: по 300 /триста/лева без ДДС за всеки обект, в касата на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3 или в касата на клона.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуването й отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството на Централно управление - до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД - София, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

България

Икономика

Решено: Събрания на открито за земеделските кооперации!

Решено: Събрания на открито за земеделските кооперации!

Земеделските кооперации ще провеждат общите си събрания на открито, при строга организация и кратък дневен ред. За провеждането им трябва да...

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Бивш отбор на Херо фалира

Бивш отбор на Херо фалира

Казахстанският Иртиш (Павлодар) отказа участие във футболното първенство на страната

Бившият отбор на Димитър Димитров-Херо Иртиш (Павлодар) ...

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Кризата отвори очите на Ели Шербан за нови бизнес идеи

Кризата отвори очите на Ели Шербан за нови бизнес идеи

История за това как две изгорели помпи за напояване водят до откриването на два собствени магазина за зеленчуци

Все по-често се случва българ...

Прочети още:

Loading...